Resultaten onderzoek Coenbrug bekend - beperking tot 2024

11 november 2022  Laatste update: 15 maart 2023

Sinds vorig jaar mei is er door een storing aan de Coenbrug voor de scheepvaart een beperking in de doorvaarhoogte van 6.20 m. Rijkswaterstaat heeft onderzoem naar de staat van de Coenbrug gedaan, waaruit blijkt dat de schade aan de brug aanzienlijk is, maar wel te herstellen. Doordat de schade erg groot is en er onzekerheid is over de beschikbaarheid van specialisten en levertijden van materialen, is de verwachting dat met het herstel van de schade, de brug in de vaarseizoenen 2023 en 2024 nog niet bedienbaar zal zijn. Tot die tijd blijven de bestaande omvaarroutes voor scheepvaartverkeer via de Nauernasche Vaart, Noordzee en IJsselmeer van kracht.

Schade en herstel

Zowel beton-, als staalconstructies en draaiende delen van de brug moeten worden gerepareerd, verstevigd of vernieuwd. Daarnaast zijn er aanpassingen nodig aan de bediening, besturing en aandrijving van de brug. Hierbij kan naar voren komen dat oude onderdelen niet meer geschikt zijn en dat er nieuwe onderdelen ontworpen en gemaakt moeten worden. Dit kan extra inzet en tijd kosten, aangezien grote onderdelen van beweegbare bruggen altijd op maat worden gemaakt. Rekening houdend met alle risico’s gaat Rijkswaterstaat er nu vanuit dat de brug de komende twee vaarseizoenen niet bedienbaar zal zijn. In de tussentijd wordt onderzocht op welke wijze versnelling toch mogelijk is. Betrokken regionale partners zijn hierover geïnformeerd en er is overleg over de hersteloperatie.

Vervanging en Renovatie

De Coenbrug maakt onderdeel uit van de grote onderhoudsopgave waar Rijkswaterstaat voor staat in Noord-Holland. De komende jaren staat de renovatie en vervanging van tientallen bruggen, tunnels, sluizen en het gemaal in IJmuiden op het programma. In dit kader wordt op termijn onderzoek gedaan naar de gehele brug. Waaronder de betonnen fundamenten, de vaste en beweegbare brugdelen en alle systemen voor bediening en machineveiligheid. Uit dit onderzoek kan volgen dat de brug gerenoveerd of op den duur volledig vervangen moet worden.

Advies aan vaarweggebruikers

Rijkswaterstaat adviseert vaarweggebruikers de reis voor te bereiden met behulp van www.vaarweginformatie.nl. Meer informatie is te vinden op: www.rijkswaterstaat.nl. Omwonenden en weggebruikers kunnen ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002) of contact opnemen via social media (Twitter/Facebook/Instagram @Rijkswaterstaat).

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter