Waterrecreatie Nederland presenteert ‘Atlas Waterrecreatie en Watersport’

http://atlas-waterrecreatie
15 november 2022  Laatste update: 15 maart 2023

Waterrecreatie Nederland heeft de ‘Atlas Waterrecreatie en Watersport’ ontwikkeld. De atlas maakt ruimtelijke-fysieke gegevens over de watersport en waterrecreatiesector en relevante andere domeinen beschikbaar zodat deze benut kunnen worden voor de ontwikkeling van watersport en waterrecreatie en de bredere bijdrage van deze sector. De Atlas Waterrecreatie en Watersport is begin november gepresenteerd tijdens het symposium ‘De Stand van de Waterrecreatie’.

Ruimtelijk-fysieke aspecten Nederland Waterland

Nederland staat bekend als Nederland Waterland. Hoeveel water is er precies, wat voor type wateren zijn er, wat is de waterkwaliteit en welke nautische infrastructuur is er? Op deze vragen wordt in de Atlas antwoord gegeven. Daarnaast zijn voor een groot aantal watersportvormen routenetwerken en voorzieningen in kaart gebracht.

Online atlas met (interactieve) kaarten

De Atlas Waterrecreatie en Watersport is online te raadplegen via de website van Waterrecreatie Nederland. Gezien de focus op ruimtelijke-fysieke data en informatie is deze data en informatie vooral met (interactieve) kaarten in beeld gebracht. De atlas bevat statische en interactieve kaarten. In de kaartviewer kunnen de afzonderlijke kaarten met elkaar worden gecombineerd. Bijvoorbeeld een overzicht van type watersporten in bepaalde type wateren, nautische infrastructur of bijvoorbeeld cultuurhistorisch erfgoed.

screenshot-kaartviewer-atlas-waterrecreatie(klik voor een uitvergroting)

Meten is weten

De atlas is opgesteld in het kader van het programma ‘Meten is weten’. Met het programma ‘Meten is weten’ wil de stichting Waterrecreatie Nederland samen met partners bijdragen aan het beschikbaar maken van actuele, betrouwbare gegevens over de watersport en waterrecreatiesector. De Atlas Waterrecreatie en Watersport is onderdeel van een serie van publicaties waarin verschillende aspecten van de sector aan de orde komen.

Bekijk de Atlas Waterrecreatie en Watersport

 

 

 

Vorig artikel Volgend artikel