Nieuw vaarwater voor ‘kleine watersport’ bij Oudega in Friesland

http://header-oudega-nieuw-vaarwater.
20 december 2022  Laatste update: 15 maart 2023

In het noordoosten van Friesland wordt volop gewerkt aan ‘Oudega aan het Water’. Het nieuwe vaarwater biedt veel kansen voor de kleine watersport (suppers, kanoërs, roeiers, kleine elektrische bootjes) en voor zeilers. In totaal gaat het om 80 hectare vaarwater.

Dorpsplein aan het water

Met het project ‘Oudega aan het water’ wordt de relatie tussen het water en het dorp Oudega (Smallingerland) versterkt, zodat water- en landrecreatie en de leefbaarheid in het dorp kunnen toenemen. Een mooi voorbeeld van integraal beleid met nieuwe blauw/groene verbindingen. Een nieuwe haven, een nieuw waterfront en twee nieuwe meren zijn in de maak.

In de werkgroep Oudega aan het Water hebben het regioteam van het Watersportverbond en de andere toekomstige gebruikersgroepen gezocht naar koppelkansen en mogelijkheden om elkaar te versterken. Dit heeft onder andere geresulteerd in verbinding van het netwerk van wandelen, varen en fietsen.

De werkzaamheden in het havengebied zijn zo goed als klaar. Het aantal passantenplekken is uitgebreid. De vaste ligplaatsen zijn voor komend seizoen al volledig verhuurd. Als onderdeel van het waterfront wordt een kleiner meer gegraven. Dit geeft ruimte voor recreatieve activiteit bij het dorp, zoals suppen, kanoën, vissen en zwemmen. Behalve lage steigers voor kanoërs en suppen, komt er bijvoorbeeld ook een trailerhelling, nieuwe horeca, een kuierpad, fietspad en ruimte voor wonen en verblijfsrecreatie. Hier ligt het accent op reuring en dynamiek, een dorpsplein aan het water.

Meer bij Oudega

Volgend jaar starten de werkzaamheden voor het Meer bij Oudega, een nieuw te graven groter meer. Dit richt zich op ruimte en rust met beperkte voorzieningen en activiteiten. Watersport en natuurbeleving staan hier voorop. Het grote meer heeft voldoende open en ruim water om zeilwedstrijden mogelijk te maken. Zowel het Meer van Oudega als de vaargeul richting het dorp, krijgen een diepte van 2.20 m. Met het Meer van Oudega gaat het dorp onderdeel uitmaken van het oostelijke Friese Merengebied.

Bron en screenshot boven: Watersportverbond

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter