Uitspraak rechter in zaak vrije doorvaart windpark Borssele medio januari verwacht

http://doorvaart-windparken-windmolenparken-noordzee-unsplash
12 december 2022  Laatste update: 15 maart 2023

Donderdag 8 december 2022 vond de rechtszaak plaats inzake het beroep dat het Watersportverbond aantekende tegen het besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de doorvaart van het windpark Borssele voor de recreatievaart te beperken tot een corridor. De uitspraak van de rechter volgt medio januari 2023.

“Als vertegenwoordiger van de recreatievaart in Nederland bepleiten wij, in samenwerking met de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) en de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers, omwille van de veiligheid juist een vrije doorvaart voor boten tot 24 meter.” zo laat het Watersportverbond weten.

Verdediging Ministerie

De Minister heeft, in afwijking van de Beleidsregel en de situatie in andere windparken, een verbod ingesteld op integrale vrije doorvaart in windenergiegebied Borssele. De Minister legt hieraan ten grondslag dat:

  • De combinatie van vrije doorvaart en doorvaart in een passage die binnen Borssele zou ontstaan indien vrije doorvaart wordt toegestaan, onveilig is en dat doorvaart in alleen passages veiliger is.
  • Borssele grenst aan Belgische windparken waardoor vanuit een oogpunt van uniformiteit en handhaafbaarheid aanvullend aanleiding bestaat om vrije doorvaart niet toe te staan.

Beroep Watersportverbond

Uit onderzoek blijkt echter dat vrije doorvaart niet onveilig is. De recreatievaart is erg afhankelijk van weersomstandigheden, wind- en stroomrichting en -sterkte. Ook speelt het type en de afmeting van het vaartuig mee. Iedere verschillende combinatie daarvan kan leiden tot een andere meest veilige route. Door de beperking van doorvaart door enkel corridors ontstaat een (potentieel) gevaarlijke situatie: grote en kleine boten met bijbehorende snelheden komen, ook bij het verlaten van de corridors, dichter bij elkaar.

Naast de veiligheid lijkt het besluit van de Minister weinig te zijn afgestemd met andere landen. De Deense, Duitse en Engelse windparken op de Noordzee worden immers wél opengesteld voor schepen. Alleen de Belgische parken zijn afgesloten.

Belangrijk

Het Watersportverbond voegt eraan toe totaal niet tegen windenergie op water en zeker ook niet op de Noordzee, te zijn. “Wij moedigen de energietransitie juist aan. De toekomst van het klimaat en schoon water in het bijzonder is voor ons van groot belang. Het Watersportverbond vindt het belangrijk dat de belangen van de recreatievaart en de watersport tijdig en zorgvuldig worden meegenomen bij het onderwerp windparken op water. Het Watersportverbond pakt ook daarom door in deze zaak. De ontwikkeling van windparken op de Noordzee (en elders) zal nog een grote vlucht nemen. De Minister wil doorvaart alleen nog toestaan onder voorwaarden en in daarvoor aangewezen corridors. Deze beperking en de toename van het aantal windparken maken vrije doorvaart op grote delen van de Noordzee in de toekomst onmogelijk. Het Watersportverbond is ervan overtuigd dat de belangen van de windenergie, medegebruik van de windparken en de watersporters elkaar niet in de weg hoeven te staan. Sterker nog: met goede afstemming en samenwerking versterken deze elkaar.”

Vorig artikel Volgend artikel