Factsheet: ‘De roeisport in Nederland’ gepubliceerd

15 januari 2023  Laatste update: 15 maart 2023

De commissie Roeiwateren van de KNRB heeft in samenwerking met Waterrecreatie Nederland een factsheet van de roeisport opgesteld. Hierin wordt de waarde van de roeisport in beeld gebracht en uitgebeeld waarom het voor betrokken instanties belangrijk is hiermee rekening te houden en de roeisport toekomstbestendig te maken. 

Informatie over het aantal roeiers in Nederland, het aantal roeiverenigingen en het aantal roeiboten, maar ook de verdeling tussen mannen en vrouwen en de leeftijd van roeiers wordt in de factsheet inzichtelijk. Kort maar krachtig, in woord en in beeld.

De factsheet kan verenigingen ondersteuning bieden bij gesprekken met gemeenten, waterschappen en andere partijen die te maken hebben met het water waarop er geroeid wordt. Denk hierbij aan gesprekken over de bouw van bruggen en stuwwanden, maar ook bijeenkomsten met andere (recreatieve) gebruikers van het roeiwater, zoals plezier en scheepvaart.

Download de factsheet ‘De roeisport in Nederland’ uit de Kennisbank.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter