Verduurzaming watersportverenigingen: Praktijkvoorbeeld Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude

31 mei 2023  Laatste update: 07 september 2023

Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude heeft de accommodatie op Eiland 4 aan de Vinkeveense Plassen verduurzaamd. Het energieverbruik van de vereniging was hoog doordat niet alleen energie werd verbruikt voor het verenigingsgebouw, maar ook in de haven. De Watersportvereniging heeft voor de duurzaamheidsmaatregelen subsidie ontvangen vanuit BOSA en de gemeente De Ronde Venen.

Speciaal voor buitensportverenigingen stelt de gemeente De Ronde Venen een aantal duurzame maatregelen voor: verenigingen versneld laten overstappen naar ledverlichting én een Duurzaamheidsfonds waarmee de gemeente andere verduurzamingsoplossingen zoals isoleren en het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp stimuleert. Voorwaarde voor deze subsidie is dat verenigingen óók gebruik maken van de BOSA-regeling, een subsidie vanuit de landelijke overheid die 30% van de kosten vergoedt. Gemeente De Ronde Venen neemt vervolgens ook 30% voor haar rekening. De overgebleven 40% moet door de sportvereniging zelf worden bekostigd. In totaal is €1,6 miljoen door de gemeenteraad beschikbaar gesteld.

Zonnepanelen

Om op een duurzame manier in het energieverbruik te voorzien, zijn begin december zonnepanelen op het dak geplaatst bij de Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude. Voor de aanschaf van deze panelen maakten ze gebruik van de BOSA-regeling. Vanuit deze regeling is 30% bekostigd, daarnaast heeft de gemeente De Ronde Venen 30% bijgedragen vanuit haar Duurzaamheidsfonds.

Ledverlichting

Naast aanspraak op het Duurzaamheidsfonds maakt Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude gebruik van de mogelijkheid om versneld over te stappen op ledverlichting. “Van oudsher is bepaald dat wij als vereniging de verantwoordelijkheid dragen voor de verlichting van onze haven’’, zegt Kelly Pauw, secretaris van de watersportvereniging. “Die lantaarnpalen waren altijd voorzien van ouderwets, geel licht, maar zijn inmiddels vervangen door ledverlichting. Een mooie, concrete stap die ons 50% van de kosten voor havenverlichting bespaart.”

Kleine maatregelen

Naast de plaatsing van de zonnepanelen op het dak en de ledverlichting in de lantaarnpalen, heeft Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude nog meer maatregelen getroffen om haar accommodatie te verduurzamen. “We hebben radiatorfolie aangebracht en de tijdsklokken beter ingesteld”, licht de secretaris toe. “Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden om ons gasverbruik terug te dringen. De cv-ketel is al vervangen door een ketel met hoog rendement, maar wellicht kan een uitbreiding met een warmtepomp nog meer besparing geven. Met de BOSA in combinatie met het Duurzaamheidsfonds van de gemeente komen dure investeringen wel meer binnen handbereik.”

Groei

Met alle duurzaamheidsmaatregelen is de club straks weer klaar voor de toekomst. En dat is nodig, want de 80-jarige watersportvereniging zit in de lift. “Het aantal leden groeit”, vervolgt Kelly vol trots. “Datzelfde geldt voor ons aanbod. Zo kun je naast zeilen ook bij ons komen om te suppen. Komend jaar willen we misschien ook sloeproeien introduceren…” Hoe dan ook wordt 2023 voor de vereniging bijzonder. “Dan vindt van 23 tot en met 28 juli het Europees kampioenschap Sharpiezeilen plaats in Vinkeveen ”, stelt Kelly. “Dat wordt een groot feest; met deelnemers uit Nederland, Engeland, Duitsland en Portugal! Zeilers uit die landen komen heel graag naar Vinkeveen.”

Ook gebruikmaken van de subsidies?

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen.

Buitensportverenigingen die ook gebruik willen maken van de subsidie van de gemeente Ronde Venen, kunnen zich aanmelden via sport@derondevenen.nl. De regeling voor de ledverlichting loopt nog in 2023. De regeling voor de overige energiebesparende maatregelen heeft een looptijd van vijf jaar.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief
Auteur: Gemeente De Ronde Venen

Twitter