Oproep: inspirerende voorbeelden van natuurinclusiviteit in het vrijetijdsdomein

http://natuurinclusief-voorbeeld
07 juni 2023

Ken je of ben je een inspirerend voorbeeld van natuurinclusiviteit in de sector recreatie & toerisme? Laat het dan weten aan Agenda Natuurinclusief, want er is veel behoefte aan voorbeelden!

Bijvoorbeeld: ondernemers die een cursus ‘natuur op je park’ volgen en zich actief inzetten voor biodiversiteit op hun camping. Beleidsmakers die in gebiedsontwikkeling extra ruimte voor natuur en mens creëren. Partijen die natuurinclusief gedrag stimuleren bij recreanten en toeristen.

Ken of ben jij zo’n ‘goed voorbeeld’? Stuur je voorbeeld door via dit formulier.
Daarin kun je de volgende aspecten kort beschrijven:

  1. De naam van het initiatief / initiatiefnemer en contactgegevens,
  2. Wat houdt het initiatief / goede voorbeeld in?
  3. Waarom is het zo’n goed voorbeeld?
  4. Wat kunnen (anderen) hiervan leren?
  5. Op wat voor manier verdient dit initiatief opschaling?

Wat gebeurt er met de goede voorbeelden?

Er wordt een overzicht van goede voorbeelden in Nederland gemaakt, op een kaart  gezet en de initiatiefnemers worden betrokken bij het opstellen van acties in de Agenda Natuurinclusief 2.0.

Contact
Tinco Lycklama – Domeintrekker Vrijetijdseconomie
t.lycklama@agendanatuurinclusief.nl

© foto: Agenda Natuurinclusief

Vorig artikel Volgend artikel