Subsidie provincie Noord-Holland: ‘Uitvoeringsregeling waterrecreatie: uitbreiden van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart 2023’

26 juni 2023  Laatste update: 12 oktober 2023

Om een bijdrage te leveren aan het oplossen van fysieke knelpunten in routes die bevaren worden door de kleinere pleziervaartuigen heeft de provincie Noord-Holland de ‘Uitvoeringsregeling waterrecreatie: uitbreiden van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart 2023’ opengesteld. Het doel van de regeling is om meer openbaar water bevaarbaar of toegankelijk te maken voor kleine tot middelgrote recreatieve pleziervaartuigen. Zie voor meer informatie de publiekstoelichting op de regeling.

Het doel van de subsidie is het uitbreiden en verbeteren van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart.  Zowel private partijen als publieke rechtspersonen die het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart willen uitbreiden kunnen een aanvraag indienen, tot 27 juli 2023, vóór 17.00 uur

Activiteiten

De provincie geeft subsidie voor maatregelen die het recreatieve vaarnetwerk voor kleinere pleziervaartuigen uitbreiden, zoals het aanpassen of realiseren van bruggen, sluizen, doorvaarbare duikers of overhalen, waardoor knelpunten in het netwerk worden opgelost.

Subsidieplafond

Voor deze regeling is in totaal € 1.100.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling en alle informatie op de website van de provincie Noord-Holland.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter