‘Atlas Waterrecreatie en Watersport’ geactualiseerd

29 augustus 2023  Laatste update: 12 oktober 2023

De ‘Atlas Waterrecreatie en Watersport’, die Waterrecreatie Nederland eind 2022 lanceerde, is geactualiseerd. De atlas maakt ruimtelijke-fysieke gegevens over de watersport en waterrecreatiesector en relevante andere domeinen beschikbaar zodat deze benut kunnen worden voor de ontwikkeling van watersport en waterrecreatie en de bredere bijdrage van deze sector.

De Atlas Waterrecreatie en Watersport is online te raadplegen via de website van Waterrecreatie Nederland. Gezien de focus op ruimtelijke-fysieke data en informatie is deze data en informatie vooral met (interactieve) kaarten in beeld gebracht. De atlas bevat statische en interactieve kaarten. In de kaartviewer in hoofdstuk 6 kunnen de afzonderlijke kaarten met elkaar worden gecombineerd. Bijvoorbeeld een overzicht van type watersporten in bepaalde type wateren, nautische infrastructur of bijvoorbeeld cultuurhistorisch erfgoed.

Naar de Atlas Waterrecreatie en Watersport

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter