Bekijk de kaartviewer uit de ‘Atlas Waterrecreatie en Watersport’

http://atlas-waterrecreatie
28 september 2023  Laatste update: 12 oktober 2023

Tijdens het tweede symposium De Stand van de Waterrecreatie heeft Waterrecreatie Nederland de ‘Atlas Waterrecreatie en Watersport’ gepubliceerd. De atlas maakt ruimtelijke-fysieke gegevens over de watersport en waterrecreatiesector en relevante andere domeinen beschikbaar zodat deze benut kunnen worden voor de ontwikkeling van watersport en waterrecreatie en de bredere bijdrage van deze sector. Een deel van de kaarten is recent geactualiseerd.

Kaartviewer

Onderdeel van de Atlas is de ‘Kaartviewer met interactieve kaartlagen’, die we deze maand onder de aandacht brengen. Hier kunt u alle kaartlagen uit de hele atlas zelf combineren. Bijvoorbeeld het BRTN-netwerk, de havens en een aantal natuurgebieden of de aanwezigheid van routenetwerken en voorzieningen voor diverse watersporten in een gebied. De interactieve kaartviewer is een handige tool om te gebruiken in bijvoorbeeld ruimtelijke planvormingsprocessen en gebiedsontwikkeling en bij beleidsvorming en belangenbehartiging.

Deze is te vinden in hoofdstuk 6 van de Atlas Waterrecreatie en Watersport.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter