BRTN-acties september 2023

http://brtn-uitgelicht
28 september 2023  Laatste update: 12 oktober 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Noodbediening Buitenhuizerbrug

Wegens een storing aan de Buitenhuizerbrug wordt de brug sinds enige tijd niet bediend. Deze brug is onderdeel van de Westelijke Staande Mast route in het BRTN. Sinds vrijdag 15 september 2023 vinder er geplande noodbedieningen plaats om vaarweggebruikers door te kunnen laten.  

In de normale situatie wordt de Buitenhuizerbrug op afstand vanuit de bediencentrale bediend. Wegens de storing is dat niet meer mogelijk. Daarom is sinds vrijdag 15 september de noodbediening ingezet. Dit houdt in dat de brug lokaal met een noodmotor in beweging wordt gebracht in aanwezigheid van een brugbedienaar. Hiermee wil Rijkswaterstaat vaarweggebruikers de gelegenheid geven terug te keren naar hun thuishaven. 

Momenteel wordt nog steeds druk gezocht naar een oplossing van de storing. De noodbediening zal in ieder geval tot en met 1 november plaatsvinden. Daarna zal de bediening beperkt en op afroep plaatsvinden. 

RegioRegie route overleggen

September was de maand van de RegioRegie overleggen. Deze drie routeoverleggen zijn direct gekoppeld aan de Staande Mast routes die door Zuid- en Noord-Holland lopen. Het waren constructieve overleggen, waar zowel beheerders als gebruikersorganisaties aan deelnamen. De overkoepelende boodschap over de routes zonder hoogtebeperkingen is helaas minder gunstig: “De onderhoudsopgave is op de routes voor alle overheidspartijen zo groot, dat er een hinderplanning ontstaat die doorloopt tot in 2030. De verwachting is dat de hinder uit deze planning niet binnen de afspraken van het Routeakkoord te realiseren zijn.” Kort gezegd houdt dit in dat de gegarandeerde beschikbaarheid van in ieder geval één van de doorgaande routes onder druk komt te staan.  

Alle partijen, beheerders en gebruikers, spannen zich in en buiten de overleggen maximaal in om overlast te minimaliseren en om in gezamenlijkheid mogelijke oplossingen te bekijken. Het netwerk van de RegioRegie overleggen toont hierin haar meerwaarde, zeker met de toch zorgelijke vooruitzichten ten aanzien van de beschikbaarheid van de routes.  

Wanneer hinder voor de recreatie- en beroepsvaart toeneemt, neemt ook het belang van een goede en tijdige communicatie toe. Hier is door Waterrecreatie Nederland en haar netwerkpartners sterk op gehamerd. Deze oproep vindt gelukkig zeker gehoor. Dit wordt extra belangrijk omdat we als recreatieve partijen constateren dat er  naast gepland onderhoud, ook steeds vaker onverwachte storingen optreden bij bruggen en sluizen.  

Uitwijkmogelijkheden zijn voor schepen met staande masten of hoge deklast beperkt of zelfs niet aanwezig. Daarom wordt een goede reisvoorbereiding steeds belangrijker, iets waar ook Varen doe je Samen! sterk op inzet. Maar ook tijdens de reis zelf is actuele informatie aan boord steeds belangrijker. Waterrecreatie Nederland en de route-coördinatoren buigen zich over de vraag hoe we zo snel mogelijk met informatie in de stuurhut kunnen komen. Hier is een rol weggelegd voor de communicatie via de geëigende kanalen, vaarweginformatie en de eigen sites van de belangenorganisaties van de gebruikers. Maar ook het gebruik van routenavigatie (apps) met actuele berichtgeving zal in toenemende mate een rol gaan vervullen is de verwachting.  

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter