Doe mee aan de enquête duurzaamheid voor waterrecreanten

http://Foto%20van%20zeilboot%20op%20het%20water.%20Een%20logo%20van%20Duurzame%20Waterrecreatie%20staat%20linksboven.
26 oktober 2023  Laatste update: 07 november 2023

Duurzame waterrecreatie wordt een steeds relevanter thema. Daarom zet Waterrecreatie Nederland een enquête uit om te peilen hoe duurzaam de waterrecreant en watersporter is. Daarnaast geeft het een mooi inzicht waar de kennisbehoefte ligt als het gaat om verduurzamen.  

Vul de enquête in.

De enquête Duurzame Waterrecreatie is in het leven geroepen om een beter beeld te krijgen waar we nu staan en waar kansen liggen voor verdere ontwikkeling. Thema’s die aan bod komen zijn: duurzaam zeemanschap, verkleinen van de voetafdruk en beleefbaarheid van het water. De enquête is bedoeld voor de watersporter en -recreant op, in en aan het water en kan ingevuld worden tot 17 november 2023.

Resultaten

De resultaten worden in 2024 gepubliceerd op de website Duurzame Waterrecreatie. Naast deze enquête onder watersporters en -recreanten zullen ook enquêtes worden gehouden onder watersportverenigingen, ondernemers, beleidsmakers en beheerders. Op die manier krijgen we breder inzicht over de huidige situatie en de informatiebehoefte bij de verschillende doelgroepen.

Op basis van de resultaten kan kennis gerichter worden gedeeld en acties worden uitgezet om verduurzaming in de waterrecreatiesector te versterken.

Vorig artikel Volgend artikel