Update: factsheet geeft inzicht in het aantal examens Klein Vaarbewijs in Nederland

http://vaarbewijzen-factsheet-waterrecreatienederland
28 oktober 2023  Laatste update: 09 november 2023

Waterrecreatie Nederland presenteerde in 2022 de factsheet Vaarbewijzen. De factsheet geeft een overzicht van het aantal examens en geslaagden per jaar voor het Klein Vaarbewijs 1 en 2. De data gaat terug tot 2011. De data is nu aangevuld met cijfers over 2022.

Vamex en CBR

Voor het samenstellen van de factsheet is gebruik gemaakt van jaarberichten, overzichten en data die door exameninstellingen Vamex en CBR ter beschikking zijn gesteld. Van 2011 tot en met 2019 werden de examens door Vamex afgenomen. Sinds 2020 wordt de toetsing door het CBR gedaan. In de factsheet is het onderscheid zichtbaar gemaakt met verschillende kleuren.

Sinds 2015 is een stijging te zien in het aantal examens met een opvallende uitschieter in 2019. Het laat een duidelijke trend zien dat een groeiend aantal mensen een vaarbewijs wil behalen. Maar wanneer we kijken naar het percentage mensen dat slaagt voor het examen zien we dat in 2017 een dalende lijn is ingezet. Het afgelopen jaar, 2021, is het slagingspercentage voor het eerst in jaren weer boven de 60% uitgekomen.

De piek in 2019 werd veroorzaakt doordat veel kandidaten vreesden dat de overgang naar CBR tot een duurder of ingewikkelder examen zou leiden. Ook waren er onterecht geruchten dat er een praktijkexamen zou komen, waardoor veel kandidaten nog snel bij Vamex examen wilden doen. De drukte leidde ertoe dat Vamex destijds al vroeg in het jaar volgeboekt was.

Corona-effect

Ook is er een ‘corona-effect’ zichtbaar in de gegevens. De beperkte vakantiemogelijkheden zorgden er in 2020 en 2021 voor dat veel mensen vakantie in eigen land vierden of zelfs een eigen boot aanschaften. Dit leidde ook tot een toename van het aantal mensen dat het examen voor het Vaarbewijs heeft gedaan. Ondanks dat CBR vanwege verplichte coronamaatregelen en daardoor beperkte capaciteit enige tijd minder examens kon afnemen, is er een duidelijke stijging waar te nemen in het aantal examens.

Leeftijden

In de CBR-data met leeftijden van de kandidaten in 2022 is verder een duidelijke piek zichtbaar in de leeftijdscategorie 20- tot 30-jarigen. Deze groep vertegenwoordigd een relatief groot deel van de kandidaten. De opvolgende leeftijdscategorieën, tot 60 jaar, zijn ongeveer gelijk verdeeld.

Download de factsheet Vaarbewijzen en examens

eerste pagina factsheet klein vaarbewijs

Vorig artikel Volgend artikel