BRTN-acties november 2023

http://brtn-uitgelicht
27 november 2023  Laatste update: 30 november 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Steeds meer uitstootvrije zones

Enkele grote gemeenten hebben besloten uitstootvrije zones in te richten voor alle vervoersmiddelen, waaronder vaartuigen, in de stadscentra. Uitstootvrije zones was een belangrijk onderwerp tijdens het gebruikersbelangenoverleg tussen HISWA-RECRON, het Watersportverbond, VNM, KNRB en Waterrecreatie Nederland. Utrecht stuurt aan dat de binnenstad in 2030 volledig emissievrij is. Leiden heeft de einddatum van 2030 losgelaten, maar wil dat in de binnenstad fossielvrij gevaren wordt. Van belang hierbij is dat doorgaande BRTN-routes door het centrum van steden voor iedereen bevaarbaar blijven.

In het overleg werd er verder verduidelijking gevraagd tussen het onderscheid van emissievrij, fossielvrij en elektrisch varen. Elke term biedt namelijk andere mogelijkheden. Bij fossielvrij varen zouden bijvoorbeeld synthetische brandstoffen als HVO100 een optie zijn. Dit is met name aantrekkelijk voor de recreatievaart, vooral als de motor recentelijk is vervangen en het minder duurzaam is om deze zo snel al weer te vervangen. Door duidelijkheid in terminologie weet de recreant beter waar die aan toe is met betrekking tot toekomstige regelgeving.

De waterrecreatiesector draagt graag bij aan de verduurzaming van varen, maar pleit ook dat deze doelen duidelijk en haalbaar zijn voor recreanten.

Update gestremde bruggen Noord-Holland

Net als vorige maand heeft Waterrecreatie Nederland met input van partners Watersportverbond, HISWA-RECRON en de Toerzeilers input geleverd aan het directeurenoverleg over de storingen en het niet kunnen bedienen van meerdere bruggen in Noord-Holland, zoals de Krommeniebrug, Kooybrug en Coenbrug. Aan dit overleg van Rijkswaterstaat nemen ook de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en Koninklijke Binnenvaart Nederland deel.

De Coenbrug is een belangrijke brug op de Staande Mastroute en wordt sinds mei 2021 niet bediend. Er moet veel herstelwerk worden gepleegd aan de brug, waaronder het herstel van de betonschade, een revisie op de tandwielkast en bewegende delen, het herbalanceren van beide bruggen en het vernieuwen en vervangen van de bediening en de besturing. Met een slag om de arm geeft Rijkswaterstaat nu de start van het vaarseizoen 2025 aan als moment dat de brug weer kan worden bediend.

Het onderzoek naar een mogelijke reparatie van de Krommeniebrug voordat deze wordt vervangen wordt in november afgerond. Bestuurlijk besluit door de provincie Noord-Holland staat, op basis van dit onderzoek, gepland voor januari 2024.

Rijkswaterstaat werkt aan een nieuwe planning voor de werkzaamheden aan de Kooybrug. Met betrekking tot de Buitenhuizerbrug wordt na de beperkte opening voor de scheepvaart een aantal testopeningen gedaan om verder te onderzoeken waar het probleem zit.

RegioRegie overleg Noord-Holland

Op 23 november 2023 vond het vierde en laatste RegioRegie overleg van het jaar plaats. De planning van de projecten op en langs de vaarwegen in Noord-Holland is uitgebreid besproken en de verschillende tijdspaden zijn nader toegelicht. Ook in dit overleg zijn de stremmingen van de verschillende bruggen in het BRTN/Staande Mastroute aan de orde geweest. Er is met de verschillende aanwezige partners uit de waterrecreatie aangedrongen op een snelle besluitvorming als het gaat om de reparatie van de Krommeniebrug.

Tijdens het overleg is door de vertegenwoordigers uit de waterrecreatie de zorg geuit over het nog niet in gebruik kunnen nemen van de Krommeniebrug in het vaarseizoen 2024. Het niet beschikbaar zijn van deze brug leidt ertoe dat Noord-Holland uit en in varen in het zuidelijk deel van de provincie met een staande mast niet mogelijk is. Dit hangt nauw samen met de problemen van de Coenbrug die naar verwachting pas in 2025 weer zou moeten draaien.

Verder maakte de gemeente Zaanstad bekend dat zij bruggen van QR-codes gaat voorzien. Door het scannen van de code wordt direct contact gelegd met de centrale bedienpost. De QR-code is een aanvulling op de huidige mogelijkheden als marifoon. Het initiatief moet bijdragen aan een betere communicatie en service.

Vorig artikel Volgend artikel