Eerste bijeenkomst Kennisnetwerk Waterrecreatiegemeenten

http://Presentatie%20tijdens%20bijeenkomst%20waterrecreatiegemeenten
23 november 2023

De eerste bijeenkomst van het Kennisnetwerk Waterrecreatiegemeenten vond plaats op 21 november 2023 in Zwolle. Op het programma stonden bijdragen van Menne Kosian, Marleen Maarleveld, Willem Heesen en Erik van der Stouwe. Aanwezigen waren vanuit het hele land naar Zwolle gekomen voor de aftrap van het netwerk.

Het Kennisnetwerk Waterrecreatiegemeenten is een nieuw kennisnetwerk waarmee we ambtenaren, die zich binnen gemeenten bezighouden met waterrecreatie, willen samenbrengen. Veel gemeenten hebben vergelijkbare opgaven en een netwerk vormt een uitgelegen kans om kennis met elkaar te delen. De vier presentaties die werden gegeven op de bijeenkomst gaven een goed beeld van de uitdagingen en ontwikkelingen die spelen in de waterrecreatiesector.

Omgang water in verleden als bron voor morgen

Menne Kosian van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) nam aanwezigen mee in zijn verhaal over het gebruik van erfgoed als bron voor toekomstige ontwerpen. Zijn presentatie over hoe Nederland door de jaren heen met het water is omgegaan, gaf inzicht in wat we daarvan kunnen leren voor de plannen die nu of in de toekomst gemaakt worden.

De RCE heeft hulpmiddelen ontwikkeld om daarbij te ondersteunen zoals de kaart van de verstedelijking en de stadgenese.

Ontwikkelingen en uitdagingen in de waterrecreatie

In de presentatie van Erik van der Stouwe (Waterrecreatie Nederland) heeft hij meer verteld over de projecten waar Waterrecreatie Nederland aan werkt, zoals het basisrecreatie toervaarnet (BRTN) en Varen doe je Samen!. Daarnaast nam Erik de deelnemers mee in de uitdagingen waar waterrecreatie nu en in de toekomst voor staat, zoals de klimaatverandering, de groei van de waterrecreatie, de nieuwe watersporten en de omgang met weesboten en wrakken.

Gemeenten en duurzame waterrecreatie

Na de pauze gaf Marleen Maarleveld, directeur van Waterrecreatie Nederland, een presentatie over gemeenten en duurzame waterrecreatie. Hierbij vertelde Marleen welke ontwikkelingen er al zijn op het gebied van duurzame waterrecreatie en op welke drie punten Waterrecreatie Nederland focust in het landelijke programma Duurzame Waterrecreatie. Infographics en viewers die tijdens de presentatie zijn langsgekomen zijn te vinden op de website Duurzame Waterrecreatie.

Veranderende denkrichting rondom water

De laatste presentatie werd gegeven door Willem Heesen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Hij vertelde over het werk van het waterschap. Naast de traditionele taken van de WDOD vertelde Willem over de veranderende denkrichting naar ‘water en bodem sturend’ en dat die denkrichting in vijftig tinten grijs komt en niet zwart-wit is. Hij stelde dat het einde van de technische maakbaarheid in zicht is bij een veranderend klimaat en een stijgende zeespiegel. De uitdaging voor de komende jaren is om een toekomst- en klimaatbestendig gebied te ontwikkelen dat tegelijkertijd betaalbaar is.

Behoefte aan kennisdeling

De reacties van de aanwezigen waren zeer positief. Er is een duidelijke behoefte aan kennisdeling en netwerken. Dit staat voorop zowel bij de deelnemers, maar zeker ook vanuit Waterrecreatie Nederland en onze partners. Dit sterkt ons om in 2024 het kennisnetwerk door te ontwikkelen. Wij willen de sprekers en aanwezigen bedanken voor hun bijdrage. En kijken uit naar een volgende bijeenkomst in 2024.

Vorig artikel Volgend artikel