Open brief aan landelijke politiek: Sport gaat niet vanzelf

http://watersportdata-golfsurfen
03 november 2023  Laatste update: 07 november 2023

De verenigde sportsector heeft in een open brief aan de landelijke politiek een dringende oproep gedaan om sport structureel en breed in te zetten. Onder het motto ‘Sport gaat niet vanzelf’ is een oproep geplaats in meerdere dagbladen.  

De campagne is een initiatief van NOC*NSF, KNVB, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Maatschappelijke Organisaties Sport, Sportkracht12 en Vereniging Sportbedrijven Nederland. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen eind november 2023 hopen zij in een open brief, namens 10 miljoen Nederlandse sporters die zij vertegenwoordigen, het belang van sport onder de politieke aandacht te brengen.

Onze bestuurlijke partners Watersportverbond, Koninklijke Nederlandsche Roeibond en Sportvisserij Nederland zijn lid van NOC*NSF. Via hen wordt ook het belang van watersport en waterrecreatie meegenomen. 

Inhoudelijk worden enkele belangen onder elkaar gezet, waaronder: 

  • Behoud van veerkracht van verenigingen; 
  • Ruimte geven aan sport; 
  • Aandacht voor sport binnen meerdere departementen. 

Zo zou sport volgens de initiatiefnemers op dit moment te weinig worden ingezet als instrument op beleidsterreinen als zorg, onderwijs en inrichting van de publieke ruimte. Verder zou de sportinfrastructuur in het land onder druk staan. Onder andere door toenemende complexe regelgeving, het gebrek aan ruimte en de druk op het sportaanbod dat drijft op vrijwilligers. 

Lees hier meer over de campagne.

 

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter