Subsidieregeling Stimuleren elektrisch varen Zuid-Holland nu open

16 november 2023  Laatste update: 20 november 2023

Particuliere booteigenaren in provincie Zuid-Holland die hun boot ombouwen van een fossiele brandstofmotor naar een volledig elektrische motor, kunnen tot maximaal 4000,- euro subsidie aanvragen bij de provincie.

Deze regeling, beschikbaar vanaf 16 november 2023, moet eraan bijdragen dat de recreatievaart sneller verduurzaamt. Gedeputeerde Anne Koning, Recreatie, Toerisme en Sport: “Zuid-Holland is een heerlijke provincie om te ontspannen, in, om en op het water. Om dat ook zo te houden is het belangrijk dat we met zijn allen werken aan een schone provincie, met bloeiende natuur en een goede waterkwaliteit. We hopen dat deze subsidieregeling daarbij helpt. En booteigenaren net dat duwtje in de duurzame richting geeft.”

Bouwen aan een laadpalen netwerk

De provincie Zuid-Holland werkt ook aan de randvoorwaarden om elektrisch varen mogelijk en toegankelijk te maken. Een dekkend laadpalennetwerk is daarvoor een vereiste. Daarom investeren zij samen met partners in laadpunten voor de recreatievaart. Ook hiervoor stelt de provincie subsidie beschikbaar. Zo worden er de komende tijd onder andere in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop meerdere laadpalen geplaatst.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu, Water: “Op allerlei terreinen hebben we met elkaar stappen te zetten in de transitie naar zero-emissie. Ook de recreatievaart mag daarin niet achterblijven. De subsidies voor elektrisch varen en het laadpalennetwerk zijn daarin ondersteunend. Laten we met zijn allen de stap zetten naar groene waterrecreatie.’

Aanvragen

De subsidieregeling Stimuleren Elektrisch varen Zuid-Holland is voor particuliere eigenaren van recreatievaartuigen die in Zuid-Holland wonen en daar een vaste ligplaats hebben. Kijk wat je verder nodig hebt om de subsidie aan te vragen.

Tot en met 30 november 2023 zijn er ook mogelijkheden voor bedrijven en (publieke) organisaties om subsidie aan te vragen voor onder andere de aanleg van elektrische laadpalen.

Bron video en tekst van provincie Zuid-Holland. Foto boven van Nova Watersport.

Vorig artikel Volgend artikel