Veertiende editie Nationaal Deltacongres in Groningen

http://aanwezigen%20op%20nationaal%20deltacongres%202023
14 november 2023  Laatste update: 17 november 2023

Hoe kunnen we Nederland veilig, mooi en leefbaar houden én klimaatbestendig maken? Dat was één van de centrale vragen tijdens het veertiende Nationaal Deltacongres, op 9 november 2023 in Groningen. Een vraag die ook relevant is voor de ontwikkeling van de waterrecreatie.

Op het congres werd onder de 1.300 aanwezigen de urgentie van de thema’s breed gevoeld. Toch hing er een sfeer van optimisme dat werd gereflecteerd door het motto ‘nu voor later’. Want er zijn nu kansen om Nederland mooier, veiliger, groener en leefbaarder te maken. Rijksbouwmeester Francesco Veenstra sprak bijvoorbeeld over “fundamentele ruimtelijke transities” die we tegemoet gaan.

Dat er steeds meer gekeken wordt naar overkoepelende oplossingen bleek uit het verhaal van René Paas, commissaris van de Koning in Groningen. “Dankzij de projecten voor waterveiligheid zijn ook prachtige natuurgebieden aangelegd die zorgen voor wateropvang.” Wat een overbrugging tussen ‘groener’ en ‘veiliger’ goed weergeeft.

Vanaf 1 december 2023 wordt Co Verdaas de nieuwe deltacommissaris. Hij gaf op het congres aan veel ideeën te hebben voor de toekomst. “Er zit ontzettend veel kapitaal in deze gemeenschap. Dat wil ik graag ontginnen en samen een verhaal bouwen.”

De rol van de waterrecreant

Bestuurslid Waterrecreatie Nederland en voorzitter van het Netwerk Waterrecreatie, Jan Röben, was ook aanwezig op het congres. Hoewel waterrecreatie niet het onderwerp van de dag was, zag hij toch veel raakvlakken. Het is immers het gebied waar we recreëren. “We moeten kijken naar de klimaatbestendigheid van Nederland, met name de hoeveelheid water die op ons afkomt. Niet alleen door de zeespiegelstijging, maar ook de nattere winters en het water dat via de rivieren ons land binnenkomt.”

Volgens Jan is het daarom van belang dat er nu veel aandacht aan wordt besteed, zoals op dit congres. “Tot 2050 is onze zeewering wel afdoende, maar stel dat we in een van de ongunstigste klimaatscenario’s komen, dan kun je niet pas in 2050 verder bouwen. Voor dat soort projecten, zoals nieuwe deltawerken, moeten we op hele korte termijn kiezen hoe we dat gaan aanpakken. Die transitie vind ik super spannend om mee te maken en interessant om over na te denken.”

Naast de hoeveelheid water staat ook de kwaliteit van ons water op het spel. Denk bijvoorbeeld aan het grondwater dat verzilt, wat weer de kwaliteit van het drinkwater aantast. “Laten we niet denken dat het meevalt, maar dat is geen reden tot pessimisme. Er valt nu al winst te behalen zoals het gebruik van alternatieven voor antifouling en het uitkijken met afvalstorten op het water.” Niet meer dan vanzelfsprekend, volgens Jan. “We moeten bijdragen wat we kunnen. Zo zorgen we als waterrecreanten dat we geen stoorzender worden op de omgeving en er nog lang van kunnen genieten.”

Lees hier een uitgebreid verslag van het congres.

Vorig artikel Volgend artikel