Cursus voor aanpak beter waterbeheer  

07 december 2023

In de gemeente Groningen worden ambtenaren door middel van een cursus kennis bijgebracht over schoon en het gevarieerd houden van de wateren in hun stad. Deze cursus is in opdracht van Sportvisserij Groningen Drenthe ontwikkelt door ecoloog en docent Wim Zweep. 

Het opleidingsplan ‘Stedelijk Waterbeheer’ is gericht op een breed publiek van gemeentelijke onderhoudsmedewerkers, ecologen, gebiedsbeheerders, groenaannemers en beleidsmakers. Met de nieuwe cursus hoopt Sportvisserij Nederland vissen en het waterleven meer onder de aandacht te brengen bij gemeentelijke ambtenaren en de toegevoegde waarde hiervan duidelijker aan het licht te brengen. Om dit goed tot zijn recht te laten komen, is er goed beheer nodig en daar zijn nog stappen in te zetten.  

De lesstof van het opleidingsplan behandelde de diverse vissoorten in de gemeentelijke wateren en wat zij eisen van hun leefomgeving. Verder kwamen onderwerpen als waterplanten en bagger aan de orde. Hierbij werd gesproken over het effect op de onderwateromgeving.  

 Tijdens de cursus werd een analyse van vijftien parameters gedaan. Deze leverde een overzicht op van de stand van zaken in de stadsvijver van het Groninger Ina Boudierpark. Ook zijn tijdens het veldonderzoek diverse knelpunten vastgesteld. Denk hierbij aan een sliblaag van een meter op de bodem en de dreiging van riooloverstort.  

 Cursusleider Wim Zweep concludeert: “Al met al was de cursus succesvol. De gemeente Groningen wil zorgen voor een gezonde leefomgeving en voor meer biodiversiteit en daarvoor zijn zowel theoretische kennis als ervaringen uit de praktijk nodig. Ik hoop dat de cursus helpt om dat doel te bereiken.” En zullen meer overheidsinstellingen volgen? “Jazeker, de eerste gemeenten hebben zich al gemeld.” 

 Lees meer over de cursus op de website van Sportvisserij Nederland. 

© foto boven: Sportvisserij Nederland  

 

 

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter