Rli-advies: ‘De uitvoering aan zet’

http://voorpagina%20advies%20rli
19 december 2023  Laatste update: 21 december 2023

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft een advies uitgebracht over het gebleken gebrek aan uitvoering. Volgens de Raad worden er op tal van terreinen beleidsdoelen en maatregelen geformuleerd, maar komt er in de praktijk niet veel van terecht. Er wordt een nadrukkelijke oproep gedaan om tot actie te komen. Een relevant advies voor veel uitvoeringsprojecten die waterrecreatie raken. 

Voor het advies heeft de Rli tien casusstudies geanalyseerd om te kijken waar de belemmeringen precies zitten. De Raad redeneert dat als duidelijk is waar de belemmeringen zitten, er aan de juiste knoppen gedraaid kan worden om tot uitvoering te komen. 

Vijf belemmeringen

Er zijn door de Rli vijf belemmerde factoren geïdentificeerd die de uitvoering van beleid zowel bemoeilijken als vertragen: stapeling (wat leidt tot complexiteit van beleid), terughoudendheid om stappen te zetten, ontoereikende organisatie rond de uitvoering, ongelijke verdeling van kosten en baten en een structurele schaarste aan menskracht. 

De Raad pleit voor een gelijkwaardige relatie tussen beleid en uitvoering. Dit is in onderstaand model weergegeven. 

 Zeven aanbevelingen

Naast de identificatie van de vijf belemmering, doet de Rli zeven aanbevelingen om de situatie te verbeteren.  

  1. Maak beleid en uitvoering principieel gelijkwaardig. 
  2. Geef uitvoeringspartijen een structurele positie in de beleidsontwikkeling. 
  3. Werk, organiseer en maak een gedeelde agenda vanuit de opgaven. 
  4. Verdeel rollen, taken en verhoudingen vanuit de specifieke opgaven. 
  5. Organiseer samenwerking zodanig dat uitvoerders zich veilig voelen om beslissingen te nemen, ook in een context van onzekerheden. 
  6. Zoek manieren om kosten en baten van opgaven in de leefomgeving nauwkeuriger te bepalen en beter te verdelen. 
  7. Ga slim om met structurele schaarste aan menskracht. 

Oproep tot actie

De Rli roept nadrukkelijk op tot actie. De oproep is gericht aan alle betrokken partijen, maar benadrukt de boodschap aan de Haagse politiek en de ministeries. Er zou nog te veel sprake zijn van eenrichtingsverkeer als het gaat om de relatie tussen beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan. 

Dat de adviezen breed zijn opgesteld geeft ook de Rli toe, maar volgens de Raad gaat het vooral om ander gedrag en een andere (bestuurs)cultuur: “Wij zijn ons ervan bewust dat onze aanbevelingen noodgedwongen abstract zijn. Dat kan niet anders; de toepassing ervan zal van geval tot geval, afhankelijk van het vraagstuk en de situatie verschillen. Maar dat kan vanaf morgen. Aan de slag dus!” 

 Lees het volledig Rli-advies ‘De uitvoering aan zet’.

Vorig artikel Volgend artikel