BRTN-acties januari 2024

http://brtn-uitgelicht
29 januari 2024  Laatste update: 30 januari 2024

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Overleg Onderhoud Coenecoopbrug

In 2025 staat de tweede fase van het groot onderhoud aan de Coenecoopbrug gepland.
De Coenecoopbrug is een belangrijke verbindingen over de Gouwe tussen Waddinxveen en Gouda. Het is een drukke verkeersader in de regio, zowel voor de weg als het water. De Gouwe maakt onderdeel uit van de Staande Mastroute.

Ter voorbereiding op de tweede fase heeft Waterrecreatie Nederland samen met HISWA-RECRON gesproken met de projectorganisatie over de planning. Uitgangspunt van de provincie Zuid-Holland is om de hinder zo minimaal mogelijk te houden. Maar stremming van zowel de weg als het water zijn onvermijdelijk. De huidige planning voorziet een stremming van 8 weken voor het wegverkeer en 2 weken voor de scheepvaart. De brug zal tijdens een groot deel van de werkzaamheden open staan, waardoor doorvaart langer mogelijk blijft. Bij het vervangen van de aandrijving van de brug is doorvaart echter niet mogelijk.

Waterrecreatie Nederland is blij met de relatief korte stremmingsduur. Het beoogde moment van onderhoud is minder ideaal. De planning gaat nu uit van een stremming voor de scheepvaart eind april – begin mei. Zowel HISWA-RECRON als Waterrecreatie Nederland hebben aangegeven dat deze periode voor de recreatievaart (zeil) een erg ongunstige periode is vanwege de diverse vakanties. Er is een voorkeur uitgesproken voor de winterperiode. Wanneer dat geen optie is, is er een voorkeur voor de herfst (vanaf september). De projectorganisatie heeft aangegeven niet veel ruimte in de planning te hebben. Waterrecreatie Nederland en HISWA-RECRON hebben aanbevolen om de stremming in ieder geval niet met de Paasdagen te laten vallen. Dat is het moment dat veel boten hun winterstalling verlaten.

Tijdens de twee stremmingsweken is er wel doorvaart mogelijk met een hoogtebeperking. De doorvaarthoogte onder het val is dan 4,30 meter. Vanuit de waterrecreatiesector is aangedrongen op een goede en tijdige communicatie zodat bootvaarders goed voorbereid het water op kunnen.

In de planning voor 2024: Het Watersportonderzoek 2024

In 2024 zal Waterrecreatie Nederland samen met de deelnemers van de Bestuurlijke afspraken BRTN 2020 t/m 2025 en een aantal andere partijen weer het Watersportonderzoek uitvoeren. Dit zal voor een groot deel een herhaling zijn van het eerder uitgevoerde Watersportonderzoek 2013 en het Watersportonderzoek 2021. Met dit grootschalige consumentenonderzoek wordt kennis en data over de watersporter geactualiseerd. De komende maanden wordt het onderzoek voorbereid in samenwerking met Kees van der Most van Trends en Tourism. Hij was ook betrokken bij de eerder uitgevoerde onderzoeken.

Op basis van overleg met de deelnemers aan het BRTN-overleg en andere betrokken partijen wordt het plan van aanpak verder uitgewerkt. Vervolgens wordt de vragenlijst voor het panelonderzoek geactualiseerd. Om vergelijkingen met het onderzoek in 2013 en 2021 mogelijk te maken zijn de vragenlijsten van deze onderzoeken de basis voor het onderzoek in 2024.

Voor meer informatie mail info@waterrecreatienederland.nl

Vorig artikel Volgend artikel