Havenmeester wil fietspad voor de recreatievaart in Rotterdam

http://wereldhavendagen%20rotterdam
24 januari 2024  Laatste update: 29 januari 2024

De havenmeester van Rotterdam denkt na over de aanleg van een fietspad op de Nieuwe Maas in Rotterdam. Met een fietspad wordt hiermee een nevengeul voor de recreatievaart bedoeld.  

De Nieuwe Maas is een bijzonder drukke hoofdvaarweg met schepen van zeer uiteenlopende afmetingen. En het vaarwater in de stadsregio wordt alsmaar drukker. De inzet is nu vooral gericht op het vaargedrag van recreatie- en passagiersvaart. Maar dat blijkt niet genoeg.  

Onlangs publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoeksrapport naar aanleiding van een aanvaring op de Nieuwe Maas tussen een rondvaartboot en een watertaxi in 2022. In het rapport werd aanbevolen om maatregelen te nemen om “de complexiteit van de vaarweg op de Nieuwe Maas te reduceren, en in te richten op een manier die past bij veilig gebruik, zowel nu als in de toekomst”.  

Het havenbedrijf Rotterdam wil in samenspraak met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kijken naar aparte vaarstroken (een soort fietspad) voor recreatievaart en passagiersvaart als een van de concrete maatregelen op de Nieuwe Maas. Een virtuele afbakening door middel van een nevengeul zou de veiligheid voor alle vaarweggebruikers kunnen vergroten. 

Vorig artikel Volgend artikel