Bijeenkomst Stuurgroep Netwerk Waterrecreatie februari 2024 

http://netwerk-waterrecreatie-logo
19 februari 2024  Laatste update: 29 februari 2024

Op 15 februari 2024 kwam de Stuurgroep Netwerk Waterrecreatie samen. Netwerk Waterrecreatie is een samenwerking die georganiseerd is rondom de speerpunten routenetwerk, veiligheid en duurzaamheid/innovatie. Er zijn verder een aantal thema- en regiogroepen binnen het Netwerk. 

 Tijdens de Stuurgroep kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Opvolging van de voorzitter Netwerk Waterrecreatie Jan Röben.  
  • Voortgang verschillende netwerkgroepen, zoals netwerkgroep Lozingen, Antifouling, Elektrificatie/Energietransitie, Veiligheid & Gedrag en Registratie en Financieren 
  • Actuele ontwikkelingen binnen de deelnemende organisaties en/of doelgroep. 
  • Bespreking werkwijze Netwerk Waterrecreatie in 2024: wat loopt goed en wat kan beter? 
  • Week van de Duurzame Waterrecreatie. 
Vorig artikel Volgend artikel