BRTN-acties februari 2024

http://brtn-uitgelicht
27 februari 2024  Laatste update: 29 februari 2024

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

BRTN meer op de kaart bij Rijkswaterstaat

Waterrecreatie Nederland heeft een presentatie verzorgd bij de Community of Practise Vaarwegbeheer van Rijkswaterstaat. Bij deze Communities komen overheidsprofessionals uit het (vaar)weg- en waterbeheer samen om ervaringen met elkaar uit te wisselen en kennis te delen. 

Tijdens onze presentatie is er stil gestaan bij de ontwikkelingen op het gebied van de waterrecreatie. Ook is er dieper ingegaan op de initiatieven waar Waterrecreatie Nederland met partners aan werkt of direct bij betrokken is. Daarnaast is er uitgebreid stilgestaan bij het   recreatief vaarnetwerk BRTN en de ontwikkelingen rondom de classificatie van de recreatieve vaarwegen. 

Vanuit beide partijen is het als een nuttig en zeker voor herhaling vatbaar initiatief beoordeeld. 

Uitloop renovatie bruggen Tsjerk Hiddessluizen Harlingen

De renovatiewerkzaamheden aan de bruggen van de Tsjerk Hiddessluizen zijn nog in volle gang. De bruggen blijken tijdens de werkzaamheden in een slechtere staat dan gedacht. Hierdoor moeten er extra werkzaamheden uitgevoerd worden en blijven de tijdelijke bruggen langer liggen. De doorvaarthoogtebeperking (7,8m + NAP) blijft langer gelden.

Naar verwachting worden van 2 t/m 9 april de nieuwe bruggen geplaatst. Dan worden ook de tijdelijke bruggen weggehaald. Tijdens deze periode is de brug volledig gestremd voor het weg- en vaarwegverkeer. Vanaf 17 april is de brug weer in gebruik. Het verwijderen van de tijdelijke bruggen en het inhijsen van de nieuwe bruggen is echter weersafhankelijk. Mocht het weer het niet toelaten, schuiven de werkzaamheden op. Houd tijdens de reisvoorbereiding de laatste planning en definitieve tijden in de gaten.

Vorig artikel Volgend artikel