Commissie van Advies overleg februari 2024

15 februari 2024  Laatste update: 29 februari 2024

Op 8 februari 2024 kwam de Commissie van Advies van Waterrecreatie Nederland samen. De leden van de Commissie van Advies worden gevraagd vanuit hun expertise en netwerk mee te denken over het realiseren van de ambities van het binnenkort beschikbare meerjarenperspectief.

Bespreekpunten waren: 

De rollen uit de leidraad ‘Ruimte voor Recreatie & Toerisme’ om de doelen en mijlpalen van het meerjarenperspectief 2024-2028 van Waterrecreatie Nederland te realiseren. 

Het volgende CvA overleg zal in mei plaatsvinden. Bekijk hier de leden van de Commissie van Advies. 

© Foto boven via Unsplash

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter