Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd: sector snel hersteld maar toekomst kent uitdagingen

http://trendrapport%20toerisme,%20recreatie%20en%20vrije%20tijd%202023
23 februari 2024  Laatste update: 27 februari 2024

Nederlanders willen in hun vrije tijd ontspannen en nieuwe horizonten ontdekken. Dat  blijkt uit het nieuwste Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd van NRIT dat deze maand is verschenen.

De toerisme- en recreatiesector heeft zich snel weten te herstellen van de pandemie en noteert in zowel volume en omzet weer records. Dat tekent een veerkrachtige sector, maar vooral een recreant die vrijetijdsbelevingen vooropstelt.

Cijfers over (water)sport

Sport is een belangrijk onderdeel van recreatie en vrije tijd. In 2022 sportte 59% van de Nederlanders wekelijks, dat zijn 9,5 miljoen Nederlanders. Daarmee is de wekelijkse sportdeelname met drie procentpunt gegroeid na flinke afnames gedurende de pandemie. Verder levert sporten veel plezier op. Gemiddeld gaven sporters in Nederland een 8,3 als cijfer aan sportplezier.

In de watersport staan met name zwemsport en recreatief vissen hoog in de cijfers. In 2022 werd de zwemsport door 841.000* Nederlanders beoefent. Van de sportbonden staat partner Sportvisserij Nederland op nummer drie van grootste sportbond met 590.000 leden. Alleen de KNVB (voetbal) en KNLTB (tennis) tellen meer leden.

*In de persoplage van het rapport die Waterrecreatie Nederland heeft ontvangen stond een foutief getal. Na correspondentie met de redactie is bovenstaand getal bevestigd als correct.

Samenhang recreatie en ruimtelijk beleid

Ondanks lastige tijden met een forse inflatie, teruglopende koopkracht en geopolitieke instabiliteit geeft het trendrapport weer dat Nederlanders in hun vrije tijd willen ontspannen en nieuwe horizonten ontdekken. In de woonomgeving en ver daarbuiten.

Er zijn veel projecten rondom landbouw, natuurbeheer, water, energie en wonen die de komende jaren het landelijk gebied flink zal veranderen. Dat biedt uitdagingen, maar ook kansen om de belangen van recreatie en toerisme mee te nemen. Wanneer dit te weinig integraal gebeurd zullen mooie plannen stranden in de uitvoering volgens het rapport. Een soortgelijke conclusie werd ook getrokken in het rapport Lessons Learned, dat Waterrecreatie Nederland schreef in opdracht van PAGW.

Draagvlak

Het rapport sluit af dat een toekomstbestendige vrijetijdssector niet kan zonder draagvlak onder de lokale bevolking. In Perspectief 2030 heeft de sector daar zelf het voortouw in genomen. Hoe bewoners kunnen worden betrokken bij toerisme en er meer profijt van kunnen hebben wordt nu door NRIT onderzocht. De hoop wordt uitgesproken op een vorm van recreatie en toerisme dat niet de bestemming consumeert, maar een duurzame bezoekerseconomie waar iedereen van profiteert.

Over het trendrapport

NRIT volgt de trends en ontwikkelingen in de vrijetijdssector al 50 jaar op de voet. Die worden elk jaar samengevat in het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd. Het rapport geeft een samenhangend beeld van de gehele Nederlandse vrijetijdssector. Op basis van de meest toonaangevende statistische onderzoeken en bronnen komen de belangrijkste trends en ontwikkelingen in toerisme, recreatie en vrije tijd aan bod.

Het rapport is een gezamenlijk uitgave van NRIT, NBTC en CELTH die daarin samen optrekken teneinde de vrijetijdssector met data en kennis te faciliteren.

Interesse in het volledige trendrapport? Het is zowel digitaal en als boek te koop op de website van NRIT.

Vorig artikel Volgend artikel