Convenant Wijdemeers Plassengebied getekend 

http://Foto%20ondertekening%20convenant%20Wijdemeren
18 maart 2024  Laatste update: 15 maart 2024

Het ‘Convenant Verblijfsrecreatie Gemeente Wijdemeren’ werd op woensdag 28 februari 2024 ondertekend. Het belangrijkste doel van het convenant is “om gezamenlijk te streven naar een kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig Loosdrechts plassengebied”. 

Het convenant werd ondertekend door HISWA-RECRON, Watersportverbond, Koninklijke Horeca Nederland, Ondernemend Wijdemeren, Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek en de gemeente Wijdemeren. 

Volgens het Watersportverbond is het convenant de uitkomst van een lang traject. In 2021 wilde de gemeente de Wijdemeren (water)toeristenbelasting verhogen. Deze zou volgens partijen in de sector buiten proportie zijn. Er werd met succes een bezwaar ingediend en hieruit vloeiden gesprekken voort die uiteindelijk hebben geleid tot het Convenant Verblijfsrecreatie Gemeente Wijdemeren. 

Afspraken convenant

In het convenant zijn verschillende afspraken gemaakt. Zo gaat de watersportsector meewerken aan de inning van (water-)toeristenbelastingen, op voorwaarde dat een deel terugvloeit naar de watersport.  

Het is tevens de bedoeling dat er een adviesorgaan komt met goede vertegenwoordiging uit de recreatiesector. Het adviesorgaan zal op de inning en besteding van de verblijfsrecreatiebelasting toezien. Verder gaat het de gemeente adviseren over de wijze hiervan. Gerdina Krijger, ondertekenaar namens HISWA-RECRON, benadrukte tijdens de ceremonie dat het adviesorgaan snel moet komen. De oorspronkelijke bedoeling was dat het adviesorgaan in juli 2022 zou worden ingesteld. 

Volgens de vertegenwoordigers van de partijen is het convenant een mooi resultaat en een mooie stap richting een samenwerkingsrelatie. 

© Foto boven HISWA-RECRON

Vorig artikel Volgend artikel