Terugblik: duurzaamheid op Boot Holland

18 maart 2024  Laatste update: 26 maart 2024

Afgelopen 6 tot en met 10 maart 2024 vond de waterrecreatiebeurs Boot Holland plaats in de WTC Expo in Leeuwarden. Tijdens Boot Holland was er ook aandacht voor duurzame waterrecreatie. 

Zo was er een duurzaamheidsplein waar bezoekers informatie konden inwinnen over het verduurzamen van hun eigen vaartuig. Naast de compleet duurzaam gefabriceerde boten, werden er ook verschillende duurzame oplossingen getoond met betrekking tot bijvoorbeeld antifouling en toiletwaterlozing. 

‘t Palaver, waar presentaties plaatsvonden, was onder andere gevuld met sprekers die duurzame onderwerpen bespraken. Zo werd er op zondag gesproken over duurzaam varen, antifouling en alternatieven voor het lozen van toiletwater. 

Vervanging voor het pomptoilet

De presentatie van Jasper Themans was erg aansprekend. De stoelen op ’t Palaver waren bijna allemaal bezet en er werden veel vragen gesteld. Ook was er een droogtoilet meegenomen, zodat mensen konden zien hoe het in zijn werk gaat.  

In zijn verhaal vertelde hij over het droogtoilet als een duurzame oplossing ter vervanging van het bekende pomptoilet. Hij heeft hiervoor een pilotproject opgezet in samenwerking met Zeilen Magazine, waarbij 12 boten een seizoen lang hebben proefgevaren met een alternatief toilet aan boord.

Er komt namelijk een verzegelingsplicht voor toiletafsluiters op alle vaartuigen. Deze plicht maakt samen met de lozingswet dat er geen fecaliën meer vanaf de boot in het water kunnen worden geloosd. Veel booteigenaren moeten hierdoor op zoek naar een nieuwe oplossing voor hun boordtoilet. De bekendste oplossing is een vuilwatertank, maar daarvoor is niet altijd plaats. Verder is dat technisch best een ingewikkelde oplossing en zal er op drukke dagen bij de afzuiginstallatie ook drukte zijn. Het kan dan zo zijn dat u moet wachten om deze tank te kunnen legen.

Voordelen van het droogtoilet

Droogtoiletten zorgen juist voor een scheiding van de urine, die wel geloosd mag worden, en de fecaliën die dan eenvoudig als vaste stof afgevoerd kunnen worden. De fecaliën worden opgevangen in een bak en worden bedekt met strooisel zodat het vocht wordt geabsorbeerd. Samen met een ingebouwde ventilator zorgt dit dat er van stank geen sprake is. Los van de naderende verzegelingsplicht heeft het droogtoilet de voordelen dat er vrijwel niets aan kapot kan gaan, het niet kan verstoppen, geen onderhoud nodig heeft, weinig ruimte inneemt en er geen gaten onder de waterlijn voor nodig zijn.  

Meer informatie over dit onderwerp? Bekijk dan onze kennispagina over toiletwaterlozing.  

Heeft u al wel een vuilwatertank aan boord en wilt u kijken waar u deze kunt legen? Bekijk dan de viewer met vuilwaterinnamepunten. Hier kunt u ook punten melden, mocht een punt er nog niet tussen staan. 

© foto boven: Jasper Themans

Vorig artikel Volgend artikel