Waterrecreatieplannen 2024-2027 provincie Groningen

http://uitvoeringsprogramma%20vrijetijdseconomie%20voorblad%20Groeiend%20Gastvrij
07 maart 2024  Laatste update: 08 maart 2024

In ‘Groeiend Gastvrij’, het nieuwe uitvoeringsprogramma Vrijetijdeconomie 2024-2027 van de provincie Groningen, staan alle uitvoerende plannen die te maken hebben met recreatie en vrije tijd. Hieronder worden de waterrecreatieplannen voor de komende drie jaar van de provincie uitgelicht.

‘Groeiend Gastvrij’ is het tweede uitvoeringsprogramma onder de tienjarige provinciale Strategische Visie Vrijetijdseconomie 2021-2030. Hoewel in het programma wordt aangegeven dat de vrijetijdseconomie vooral wordt getrokken door de markt, wil de provincie  de Groningse vrijetijdseconomie een impuls geven. Uit landelijk onderzoek blijkt namelijk dat de vrijetijdseconomie bijdraagt aan de brede welvaart.

Gastvrije en aantrekkelijke waterprovincie

Eén van de doelstellingen van de provincie Groningen is om te werken aan een ‘gastvrije en aantrekkelijke waterprovincie’. Dit is vastgelegd in een intentieverklaring, die in maart 2023 door alle gemeenten in Groningen is ondertekend. Zo wil de provincie regie op waterrecreatie om de varende bezoekers een gastvrij Groningen te kunnen bieden. Op basis van de Verkenning waterrecreatie Groningen (2020) is er in 2023 een kwartiermaker regie waterrecreatie aangesteld.

Routeontwikkeling en veiligheid

De provincie Groningen met betrekking tot het beheren en ontwikkelen van het recreatietoervaartnet Nederland (BRTN). En draagt het financieel bij aan de publiekscampagne ‘Varen doe je Samen!’, dat er op gericht is om de veiligheid op de Nederlandse binnenwateren te vergroten.

Financiële invulling

Er zijn een drietal posten opgenomen, waaronder de  impulsen voor de waterrecreatie, waar nog geen definitieve begroting voor is vastgelegd. Rond de zomer van 2024 komt er meer duidelijkheid over de financiële invullingen van deze posten.

Lees het uitvoeringsprogramma ‘Groeiend Gastvrij’.

Vorig artikel Volgend artikel