3e Waterverhaal: De Rivier, je kunt er niet omheen! 

30 mei 2024

Waterrecreatie Nederland heeft deelgenomen aan de startbijeenkomst van het 3e Waterverhaal van Nederland: ‘De Rivier, je kunt er niet omheen!’. Het nog verder te ontwikkelen programma heeft vooral betrekking op de IJssel. De IJssel is een belangrijke vaarweg in het BRTN. 

Het initiatief, geïnitieerd en ondersteund door de gemeenten langs de rivier de IJssel, moet bijdragen aan het versterken van de band met de IJssel; van de bovenloop Pannerdensch Kanaal tot de monding bij Kampen. De IJssel heeft door de jaren heen een grote rol gespeeld in de omgeving, zowel voor stedelijk als landelijk gebied, en heeft invloed op de omgeving, de natuur en de waterrecreatie. 

Belevingsconcept

Onder de werktitel ‘De Rivier, je kunt er niet omheen!’, vond de eerste bijeenkomst plaats. Tijdens deze startbijeenkomst was een brede vertegenwoordiging van partijen aangesloten. De plannen en uitvoering moeten door de regio’s en gemeenten worden opgepakt. De verscheidene onderdelen en verhalen zullen optellen tot een overkoepelend geheel: het belevingsconcept. De verwachting is dat de kleinere initiatieven samen één groot geheel gaan vormen, dat goed op elkaar is afgestemd. 

Het proces wordt begeleid door MarketingOost en projectleider Richard Trenning. Dit moet leiden tot een eerste opzet van het belevingsconcept, dat wordt uitgevoerd door Mirjam Blott van De Culturele Zaak.

Vorig artikel Volgend artikel