Stimuleren elektrisch varen: ervaringen tijdens en na het ombouwproces

http://oplaadpaal-elektrische-boten-haarlem-jurriaan-hoefnagel
25 mei 2024  Laatste update: 24 mei 2024

Als onderdeel van het subsidietraject Stimuleren elektrisch varen van de provincie Zuid-Holland wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen van het ombouwproces en de vaartochten met een elektrische motor.

In het eerste artikel zijn de motivatie voor de ombouw en enkele cijfers, zoals het type boten en aantal ombouwbedrijven, onder elkaar gezet. Onder de deelnemers van het subsidietraject hebben wij een tweede vragenlijst uitgezet om meer inzicht te krijgen in hun ervaringen met het ombouwproces en het varen met de omgebouwde aandrijving. De analyse in dit artikel is op deze geanonimiseerde data gebaseerd.

Ervaringen offerteaanvraag

Voor het aanvragen van offertes heeft iets meer dan de helft meerdere ombouwbedrijven aangeschreven. Gemiddeld vroegen de respondenten aan zo’n 2 à 3 bedrijven een offerte. Doorslaggevend bij de keuze was met name de klantvriendelijkheid van het bedrijf. Wat verder meespeelde was de nabijheid van het bedrijf en de keuze voor de laagste offerte. Enkele personen lieten de ombouw doen bij een bedrijf dat hun vaartuig al eerder voor andere zaken had gerepareerd.

Op één persoon na kon iedereen meteen terecht bij het gekozen bedrijf voor de ombouw. De wachtlijst was 3 weken voor degene die niet direct terecht kon.

Ervaringen tijdens ombouwproces

Het kortste ombouwproces duurde 3 dagen en het langste 45 dagen. Bij de langere ombouwprocessen werd vaak nog meer omgebouwd dan alleen de motor. Eén keer werd er onverwacht een probleem ontdekt dat opgelost moesten worden.

Het feit dat ombouwbedrijven goed meedachten en er goed werd overlegd met de aanvragers werd het meeste genoemd als positief punt tijdens het ombouwproces. Andere positieve punten die zijn benoemd was de snelheid van het ombouwproces en dat de motor compacter is geworden.

De helft van de ondervraagden gaf aan ook knelpunten te hebben ondervonden tijdens het ombouwproces. Zo bleek voor één iemand de initiële motorcapaciteit te klein te zijn, waardoor een andere motor moest worden ingebouwd. Ook de locatie, ruimte en hoogte van de accu’s was voor sommigen een aandachtspunt.  Bij één iemand speelde dat het gewicht van de oude motor moest worden gecompenseerd. Deze aandachtspunten zijn gedurende het ombouwproces opgelost.

Twee derde gaf aan tijdens de ombouw ook nog iets anders te hebben aangepast aan de boot, zoals de schroef(as), console en zelfs een volledige refit.

Alle respondenten geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met het resultaat van de ombouw, ook degenen die een knelpunt hadden ondervonden.

Ervaringen met het varen met een elektrische aandrijving

Van de ondervraagden gaf iedereen aan alleen of voornamelijk dagtochten te maken. Het opladen van de accu gebeurt thuis via het eigen stroomnetwerk of via de walstroomvoorziening in de jachthaven. Eén iemand geeft aan de boot nog niet te kunnen opladen in de eigen jachthaven. Dit gebeurt nu bij een dichtgelegen passantenhaven.

Bijna iedereen vaart ongeveer dezelfde afstanden als met de eerdere fossiele motor. Slechts één iemand geeft aan veel korter te kunnen varen sinds de ombouw van de boot.

De helft van de ondervraagden gaf aan dat ze tijdens het varen behoefte hadden om de boot onderweg te laden. Van deze groep gaf iedereen aan dat er op dit moment niet voldoende laadstations zijn om tijdens de vaartocht op te laden.

Een meerderheid geeft aan dat hun verwachtingen met betrekking tot het elektrisch varen zijn uitgekomen. Met name het stiller varen wordt enorm gewaardeerd. Eén deelnemer gaf aan dat de “toename vaargenot groter is dan verwacht”. Ook de betrouwbaarheid van de motor en het niet langer last hebben van “vieze handen en geuren” worden genoemd als pluspunten.

Een ander geeft aan het jammer te vinden dat het spontaan varen minder is geworden en er meer vooruit moet worden gepland. Die persoon ervaart ook dat de actieradius kleiner is en de vaartochtjes korter. Iemand anders hoopt dat “de gemeente ook zal meewerken aan meer oplaadmogelijkheden langs het water”.

Tips voor overstap naar elektrisch varen

Voor mensen die overwegen de overstap naar elektrisch varen te maken geven de ondervraagden de tip zich goed voor te laten lichten. Zelf geven ze alvast enkele tips mee:

  • Vraag meerdere offertes aan (en let goed op of accu’s inbegrepen zijn in de prijs).
  • Let goed op de capaciteit en grootte van de motor.
  • Kijk goed hoe lang de accu moet laden en hoe vaak.
  • Let op dat snelvaren veel meer energie verbruikt. Houd hier rekening mee tijdens de vaartocht.

De uitkomsten van deze tweede analyse kunnen goed worden benut in het verder stimuleren van elektrisch varen, zowel als het gaat om het maken van de stap naar elektrisch varen als de benodigde infrastructuur.

Waterrecreatie Nederland wil de ondervraagden van harte bedanken voor hun medewerking aan de vragenlijsten en de interessante inzichten die deze antwoorden hebben opgeleverd!

Vorig artikel Volgend artikel