Stand van zaken: BRTN-overleg 4 juni 2024 

20 juni 2024  Laatste update: 28 juni 2024

Eén keer in het kwartaal komen deelnemers aan de “Bestuurlijke Afspraken BRTN 2020 t/m 2025” bijeen om de landelijke afstemming- en coördinatietaken te bespreken en kennis te delen. 

In het kader van de Bestuurlijke Afspraken, werken provincies en Rijk (IenW/RWS) samen aan:

  • het beheer
  • de borging
  • de ontwikkeling

van het BRTN (landelijke basisrecreatietoervaartnet). De aanwezige vertegenwoordigers deelden diverse ontwikkelingen rondom (het beheer van) de BRTN vaarwegen toe. Zoals de beheersituatie (welk water hoort bij de gemeente en welk bij de provincie), handhaving op het water, omgevingsverordening en een te ontwikkelen digitale tool om waterrecreatie mee te nemen in uit te voeren plannen. 

Daarnaast is de borging van de BRTN vaarwegen in de verschillende omgevingsvisies en beleid besproken. In veel provinciale omgevingsvisies staat een verwijzing naar het BRTN, (water)recreatie en/of routestructuren. De komende periode zal worden gekeken of actualisatie en/of aanvulling nodig is. Hetzelfde geldt voor de borging van de BRTN classificatie en vaarwegen in de provinciale (omgevings)verordeningen. 

Verder werd de boottelling door een AI-model gepresenteerd en de stand van zaken met betrekking tot het Watersportonderzoek 2024. 

E&F-classificatie

In een verdiepingsronde werd de mogelijkheid voor een E&F-classificatie van vaarwater in het fijnmazigere waternetwerk uitgelicht. E&F is een aanvullende classificatie voor kleinere recreatievaartuigen zoals sloepen, vletten en kleine rondvaartboten. Deze classificatie volgt de BRTN-classificatie die van A tot en met D loopt. In Friesland is een E&F-classificatie al opgenomen. In Noord-Holland en Zuid-Holland is een analyse uitgevoerd. De komende periode wordt gekeken hoe een E&F classificatie mogelijk verder vorm kan krijgen. 

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter