Subsidieregeling 'Kwaliteitsimpuls recreatie 2024' provincie Zuid-Holland 

http://subsidie-recreatie-bewegen-zuid-holland
11 juni 2024  Laatste update: 14 juni 2024

De provincie Zuid-Holland heeft de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatie op 1 juni 2024 opengesteld. Een deel is specifiek gericht op waterrecreatie. 

Er is in totaal € 2.250.000 beschikbaar voor de opengestelde subsidie, waarvan € 250.000 volledig gericht is op waterrecreatie. De provincie schrijft dat het “wenselijk is om gastvrij en beleefbaar water te stimuleren, te werken aan een slim, aantrekkelijk en veilig waternetwerk van hoge kwaliteit en te werken aan een goede balans tussen waterrecreatie en natuur en milieu.” 

De overige 2 miljoen euro is gericht op projecten die onder andere recreatiegebieden aantrekkelijk(er) en toegankelijker maken, routes en verbindingen (tussen stad en land) verbeteren, recreatiedrukte aanpakken en voorlichting geven aan de recreant. 

Subsidievereisten

Om in aanmerking te komen moet de waterrecreatieactiviteit bijdragen aan één of meerdere speerpunten: 

  • Gastvrij en Beleefbaar water; 
  • Smart Waternetwerk; 
  • Groene Waterrecreatie. 

Verder moet de activiteit een regionale meerwaarde voor het vaarnetwerk hebben, in overwegende mate ten goede komt aan het maatschappelijk belang en een fysiek of concreet product zijn. 

Voor stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk, kan 75% van de subsidiabele kosten worden vergoed tot een maximum van € 50.000. Voor ondernemingen en overheden is dit 50%, tot een maximum van € 50.000.  

Tot en met 31 oktober 2024 kan subsidie worden aangevraagd. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u in het openstellingsbesluit. 

© Foto boven: Provincie Zuid-Holland/Stephan Tellier

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter