Voorontwerp Nota Ruimte schetst ruimtelijk beeld

http://Voorontwerp%20Nota%20Ruimte
08 juli 2024

Demissionair minister Hugo de Jonge (BZK) heeft op 21 juni 2024 het voorontwerp Nota Ruimte naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport biedt een overzicht van de nieuwe richtingen, ruimtelijke beelden en keuzes voor nu, straks en later.

Het voorontwerp is een tweede tussenproduct en kan gezien worden als overdrachtsdossier voor kabinet Schoof I. Het bouwt voort op de contourennotitie gepubliceerd in oktober 2023 en is een eerste ruimtelijke vertaling, gericht op de nationale schaal voor de opgaven voor Nederland richting 2050. Hierna volgt een ontwerp Nota Ruimte en vervolgens een definitieve Nota Ruimte, die een bindende visie vormt voor het Rijk.

3 principes

In het voorontwerp worden drie breed gedragen principes benoemd voor een rechtvaardige verdeling van de ruimte. De verdeling van de ruimte moet recht doen aan volgende generaties, aan schaarste en aan eigenheid. Dit vertaalt zich in de volgende drie principes.

  • Keuzes moeten niet zorgen voor het afschuiven naar volgende generaties of andere gebieden.
  • Waar mogelijk moeten functies in ruimtegebruik slim en met kwaliteit worden gecombineerd.
  • Beschermen en benutten wat er is en toevoegen wat past bij de waarde en het karakter van het gebied.

3 bewegingen

De opgaven waar Nederland voor staat zijn gebundeld in 3 ‘bewegingen’ in het voorontwerp.

  • Beweging naar een toekomstbestendig evenwicht tussen landbouw en natuur.
  • Beweging naar een klimaatneutrale en circulaire samenleving.
  • Beweging naar sterke regio’s, steden en dorpen in heel Nederland.

In alle drie de ‘bewegingen’ werkt volgens het voorontwerp de kwaliteit van het Nederlandse water- en bodemsysteem door. Dit beïnvloedt de te maken ruimtelijke keuzes en vraagt om acties die de robuustheid van Nederland versterken.

Lees het voorontwerp Nota Ruimte.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter