Bestuur

Het bestuur van Waterrecreatie Nederland bestaat uit publieke partijen uit alle betrokken overheidslagen en private partijen uit de waterrecreatie.


De heer H. Meijdam Voorzitter 
Onafhankelijk voorzitter


Mevrouw C. Larson Bestuurslid
Burgemeester gemeente Wijdemeren – Gemeenten


Mevrouw K. Hartog Bestuurslid
Dagelijks Bestuurslid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – Unie van Waterschappen


De heer J. Röben Bestuurslid/penningmeester


De heer G. Dijks Bestuurslid
Directeur – HISWA – Recron 


De heer F. Bloot Bestuurslid
Adjunct directeur – Sportvisserij Nederland


Mevrouw R. Kooistra Bestuurslid
Directeur – Sportvisserij Nederland


De heer A. van Gerven Bestuurslid
Directeur – Watersportverbond


De heer J. de Visser Bestuurslid
Bestuurslid – Verbond Nederlandse Motorbootsport


De heer E. Mink Bestuurslid
Bestuurslid Infrastructuur en Innovatie – Koninklijke Nederlandsche Roeibond


De heer W. Ossenwaldt Bestuurslid
Bestuurslid – De Toerzeilers


De heer J. Verburg Bestuurslid
Voorzitter – Commissie van Advies Waterrecreatie Nederland


Mevrouw A. Heijstee-Bolt Bestuurslid
Burgemeester gemeente Kaag en Braassem – Gemeenten


Mevrouw K. van den Berg Bestuurslid
Bestuurslid Waterschap Brabantse Delta – Unie van Waterschappen


Mevrouw M. Maarleveld Secretaris
Directeur – Waterrecreatie Nederland


Vacature Bestuurslid vanuit de provincies