Bestuur

Het bestuur van Waterrecreatie Nederland bestaat uit publieke partijen uit alle betrokken overheidslagen en private partijen uit de waterrecreatie.


De heer H. Meijdam Voorzitter 
Onafhankelijk voorzitter


Mevrouw C. Larson Bestuurslid
Burgemeester gemeente Wijdemeren – Gemeenten


Mevrouw K. Hartog Bestuurslid
Dagelijks Bestuurslid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – Unie van Waterschappen


De heer J. Röben Bestuurslid/penningmeester
Voorzitter – Netwerk Waterrecreatie


De heer G. Dijks Bestuurslid
Directeur – HISWA – Recron 


De heer F. Bloot Bestuurslid
Adjunct directeur – Sportvisserij Nederland


De heer A. van Gerven Bestuurslid
Directeur – Watersportverbond


De heer J. de Visser Bestuurslid
Bestuurslid – Verbond Nederlandse Motorbootsport


De heer F. Tibben Bestuurslid
Bestuurslid Infrastructuur en Innovatie – Koninklijke Nederlandsche Roeibond


De heer E. Rolffs of Roelofs Bestuurslid
Bestuurslid – De Toerzeilers


De heer J. Verburg Bestuurslid
Voorzitter – Commissie van Advies Waterrecreatie Nederland


Mevrouw M. Maarleveld Secretaris
Directeur – Waterrecreatie Nederland


Vacature Bestuurslid vanuit de provincies