Bestuur

Het bestuur van Waterrecreatie Nederland bestaat uit publieke partijen uit alle betrokken overheidslagen en private partijen uit de waterrecreatie.


De heer H. Meijdam Voorzitter vanaf 1 juli 2021
Onafhankelijk voorzitter


Mevrouw J. de Vries Bestuurslid
Burgemeester gemeente Sudwest Fryslân – Gemeenten


De heer G. Dijks Bestuurslid
Directeur – HISWA – Recron 


De heer J. Röben Bestuurslid/penningmeester
Voorzitter – Netwerk Waterrecreatie


De heer F. Bloot Bestuurslid
Adjunct directeur – Sportvisserij Nederland


Mevrouw K. Hartog Bestuurslid
Dagelijks Bestuurslid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – Unie van Waterschappen


De heer O. van der Galiën Bestuurslid
Dagelijks Bestuurslid Wetterskip Fryslân – Unie van Waterschappen


De heer J. Verburg Bestuurslid
Voorzitter – Commissie van Advies Waterrecreatie Nederland


De heer A. van Gerven Bestuurslid
Directeur – Watersportverbond


De heer H. Schoenmakers Bestuurslid
Voorzitter – Verbond Nederlandse Motorbootsport


De heer J. D. Heijnis Bestuurslid
Vertegenwoordiger – Koninklijke Nederlandsche Roeibond


De heer E. Rolffs of Roelofs Bestuurslid
Bestuurslid – De Toerzeilers


Mevrouw M. Maarleveld Secretaris
Directeur – Waterrecreatie Nederland


Vacature Bestuurslid
 – ANWB


Vacature Bestuurslid
 – Provincies