Commissie van Advies

De leden van de Commissie van Advies worden gevraagd vanuit hun expertise en netwerk mee te denken over het realiseren van de ambities Toekomstvisie Waterrecreatie 2025.

De Commissie van Advies van Waterrecreatie Nederland bestaat uit de volgende personen:


De heer M. Stokman
Directeur – CELTH


De heer S. van den Berg
Directeur – VANDENBERG Surf B.V.


Mevrouw M. de Boer
Directeur – IMPACD Boats


De heer I. de Boer


De heer R. van der Ween
Voorzitter – Inland Waterways International


De heer J. Verburg
Voorzitter Commissie van Advies