Commissie van Advies

De leden van de Commissie van Advies worden gevraagd vanuit hun expertise en netwerk mee te denken over het realiseren van de ambities Toekomstvisie Waterrecreatie 2025.

De Commissie van Advies van Waterrecreatie Nederland bestaat uit de volgende personen:


De heer C. Slager
Onafhankelijk bestuurslid – Molecaten Europe B.V


De heer S. van den Berg
Directeur – VANDENBERG Surf B.V.


Mevrouw M. Tempelman
Manager – Kenniscentrum Kusttoerisme en Onderzoek


De heer I. de Boer


De heer J. Verburg
Voorzitter Commissie van Advies