Doelstelling

Waterrecreatie Nederland heeft als doelstelling het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland. Leidend hierbij is de realisatie van de ambities voor de ontwikkeling en de organisatie van waterrecreatie benoemd in de Toekomstvisie Waterrecreatie.

Acht ambities

Als het gaat om de inhoud van de samenwerking staan de acht ambities van de Toekomstvisie centraal. De stichting focust daarbij op drie pijlers waarvan het belang publiek en privaat wordt gedeeld:

  • De ontwikkeling en het beheer van het landelijke routenetwerk, oftewel het BRTN basistoervaartnet
  • Het vergroten van de veiligheid op het water
  • Duurzaamheid en innovatie

doelstelling-waterrecreatie-achtambities-driepijlers

Als het gaat om de ambities op het gebied van de organisatie van waterrecreatie in Nederland draagt Waterrecreatie Nederland bij aan het versterken van de publiek-private samenwerking, het intensiveren van de samenwerking in de sector en het ontwikkelen van een duurzame financiering van waterrecreatie.