Doelstelling

Waterrecreatie Nederland heeft als doelstelling het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland. Leidend hierbij is de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025.

De stichting focust daarbij op de volgende focuspunten waarvan het belang publiek en privaat wordt gedeeld en die bijdragen aan de waarde van waterrecreatie:

  • De ontwikkeling en het beheer van routenetwerken en voorzieningen, waaronder het landelijke basistoervaartnet (BRTN)
  • Het versterken van duurzame waterrecreatie
  • Het vergroten van de veiligheid op het water

realisatie-ambities-2023

Als het gaat om de ambities op het gebied van de organisatie van waterrecreatie in Nederland draagt Waterrecreatie Nederland bij aan het versterken van de publiek-private samenwerking, het versterken de samenwerking in de sector en het ontwikkelen van een duurzame financiering van waterrecreatie. Belangrijke basis voor het realiseren van de ambities is actuele en toegankelijke data en kennis. Als kennis- en netwerkorganisatie werkt Waterrecreatie Nederland samen met relevante partners aan het beschikbaar maken en ontwikkelen van actuele data en kennis over de waterrecreatiesector. Een overzicht van de uitwerking op hoofdlijnen van de doelstelling en focuspunten in een aantal werkpakketten voor de periode 2020-2023 staat hier. Deze uitwerking vormt het kader voor het jaarlijkse werkplan van de stichting in deze periode.