Werkwijze

Waterrecreatie Nederland opereert als een kennis- en netwerkorganisatie. Het bureau werkt intensief samen met haar publieke en private partners om de doelen te realiseren. De bestuurlijke partners leveren input voor het werkprogramma van de stichting en dit wordt vastgesteld door het bestuur. Afhankelijk van de concrete werkzaamheden, wisselt de inzet van de partners. De samenwerking binnen Waterrecreatie Nederland is gericht op agendering, afstemming van beleid en plannen en ontwikkeling en uitvoering van publiek-private programma’s en projecten.

Rollen van Waterrecreatie Nederland zijn:

  • Belangenbehartiger als het gaat om het agenderen van de unieke mogelijkheden van Nederland als waterrecreatieland bij overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven.
  • Verbinder als het gaat om het afstemmen tussen overheid, waterbeheerders en waterrecreatiesector van aan waterrecreatiegerelateerd beleid en uitvoeringsplannen.  En ook als gaat om het ontwikkelen van nieuwe netwerken.
  • Ontwikkelaar en uitvoerder als het gaat om het stimuleren van publiek-private projecten en programma’s gericht op de ontwikkeling van waterrecreatie.
  • Expertise en kenniscentrum als het gaat om het verzamelen, ontwikkelen en inzetten van kennis en deskundigheid op het gebied van:
    routenetwerkontwikkeling en inrichtingsaspecten van (vaar)water
    veiligheid
    – duurzaamheid en innovatie.

Statuten

Bekijk de statuten van Stichting Waterrecreatie Nederland (PDF).

Jaarrekeningen