Privacyverklaring

Introducerende bepalingen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden via de website www.waterrecreatienederland.nl. Laatstgenoemde website is ontwikkeld door Stichting Waterrecreatie Nederland.

Op voornoemde website wordt de dienstverlening van Stichting Waterrecreatie Nederland aangeboden en beschreven en vindt u veel ontwikkelde kennis en informatie over waterrecreatie, -beleid en advies rond de pijlers Landelijk Routenetwerk, Veiligheid, Duurzaamheid & Innovatie.

Stichting Waterrecreatie Nederland is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 41158896 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna wordt deze rechtspersoon aangeduid als “Waterrecreatie Nederland” en wordt de  website aangeduid als “onze website”.

Waterrecreatie Nederland respecteert de privacy van haar relaties en van de gebruikers van de website. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt door Waterrecreatie Nederland en met welk doel dat gebeurt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens welke via de website van Waterrecreatie Nederland worden verwerkt en verzameld.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Waterrecreatie Nederland niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, bijvoorbeeld websites waarnaar wordt verwezen op de website van Waterrecreatie Nederland. U kunt zien dat u niet meer op onze websites bent als de URL is gewijzigd. Mocht dat het geval zijn, dan raden wij u aan telkens de privacyverklaring en de disclaimer van die website te raadplegen.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring neem dan contact met ons op.

Verwerken van persoonsgegevens

Onze website is openbaar en inzichtelijk voor eenieder. Het is niet nodig een account of profiel aan te maken voor onze website. Wel kunt u zich vrijwillig inschrijven voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Waterrecreatie Nederland  via https://waterrecreatienederland.nl/aanmelden-nieuwsbrief. Als u hiervoor kiest worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de database van onze nieuwsbrief software Mailchimp (www.mailchimp.com). Meer informatie over de beveiliging van deze gegevens kunt u lezen op de website van Mailchimp: https://mailchimp.com/about/security/. Eens per kwartaal maken wij een backup van deze database die beveiligd opgeslagen wordt op onze cloudopslag (Microsoft Sharepoint). U kunt zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. Indien gewenst kunnen wij alle op u betrekking hebbende bewaarde persoonsgegevens definitief verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op: https://waterrecreatienederland.nl/contact/

Als u voor informatie over onze diensten contact met ons opneemt en persoonsgegevens verstrekt is het mogelijk dat wij uw gegevens opslaan in ons relatiebeheersysteem (CRM) Afas Insite. We slaan deze gegevens op zodat onze medewerkers in contact met u kunnen treden (al dan niet op uw verzoek) en informatie kunnen sturen over de door u aangegeven onderwerpen. Uw gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Op de websites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Waterrecreatie Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, tenzij anders aangegeven. Indien gewenst kunnen wij alle op u betrekking hebbende bewaarde persoonsgegevens definitief verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op: https://waterrecreatienederland.nl/contact/

Cookies

De website maakt gebruik van analytische cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookieverklaring. Daarin wordt uitgelegd welke cookies wij gebruiken op onze websites. De verzamelde data wordt na 26 maanden automatisch verwijderd.

Beveiliging

Waterrecreatie Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Bewerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Waterrecreatie Nederland worden verwerkt door zogenoemde bewerkers. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Waterrecreatie Nederland en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Naast aan bewerkers en aan in dit privacystatement opgenomen samenwerkingspartners, worden de gegevens niet verstrekt aan overige derden.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u gebruik maken van de contactpagina om dit aan ons door te geven.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.