Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2020 - 2025

In de Basisvisie Recreatietoervaartnet Nederland van 2020 tot en met 2025 zijn het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN) van doorgaande vaarwegen (verbindings- en ontsluitingswater) opgenomen.

De BRTN is geborgd door middel van bestuurlijke afspraken en de Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2020-2025. Rijk en provincies borgen de delen in hun beheergebieden via eigen instrumenten.

In de zijbalk kunt u de viewer met de doorgaande vaarwegen bekijken en de Basisvisie downloaden.

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl