Ervaar de Romeinse Limes

De Oude Rijn als blauwe ruggengraat van de erfgoedlijn Limes

Waterrecreatie Nederland werkt samen met Bureau Bolwerk en Hazenberg Archeologie aan het versterken van de beleving van de Romeinse Rijn. De Oude Rijn vormt de blauwe ruggengraat van de erfgoedlijn Limes.

Oude Rijn

De Oude Rijn is onderdeel van de BRTN, het landelijke basisrecreatietoervaartnetwerk. Daarnaast is de Oude Rijn onderdeel van het sloepennetwerk. De Oude Rijn vormde vroeger tevens de grens van het Romeinse rijk. Om de grensstreek te verdedigen werden langs de Rijn forten gebouwd om militaire legioenen te huisvesten. De Rijn was niet alleen militair als grens van strategisch belang, ook was de Rijn een belangrijke verbinding tussen het Duitse Rijnland en Brittannië. Eind september 2019 werd de Romeinse Limes voorgedragen voor een Unesco Werelderfgoedstatus door de colleges van gedeputeerde staten van Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

Sinds een aantal jaar wordt het Romeinse verleden van Zuid-Holland onder de aandacht gebracht via de erfgoedlijn Romeinse Limes Zuid-Holland. Er is inmiddels al veel bereikt om de archeologische locaties zichtbaar te maken en onder de aandacht te brengen, voornamelijk bij fietsers en wandelaars.

Limes

De grens die van Katwijk aan Zee tot aan Nijmegen naar Xanten loopt wordt aangeduid met Limes (grens in het Latijn). Het project bouwt voort op een aantal Limes-gerelateerde arrangementen die vorig jaar zijn gelanceerd. Het project wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland, Regio Holland Rijnland, Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk.

© Bureau Bolwerk – Marinke Goosen

Ervaar de Romeinse Rijn

In het project ‘Ervaar de Romeinse Rijn’ worden de werelden van de waterrecreatie, de gastvrijheidseconomie en de cultuurhistorie beter met elkaar verbonden. Door deze werelden samen te brengen wordt er ingespeeld op meer beleving en een betere benutting, en daarnaast gebouwd aan een langdurige samenwerking tussen de betrokkenen. Door middel van deze verbinding worden het unieke verhaal en kenmerken van dit deel van de Limes route beleefbaar voor inwoners, bedrijven, recreanten en toeristen.

Denk hierbij aan het belang van de Oude Rijn als grens van het Romeinse Rijk en cruciale militaire verbinding, waterwerken en natuurlijk de Zwammerdam-schepen en scheepsbouw als lokale nijverheid. Hiermee wordt het Zuid-Hollandse deel van de Limes-route ook op kenmerkende wijze gepositioneerd in de Limes-route als geheel.

Het doel is dat ook vanaf het water, aansluitend op reeds bestaand aanbod op de wal, het Romeinse verleden van de Limes zichtbaar wordt.

Projectplan 2020-2021

In 2020 is met het project ‘Beleef de Romeinse Rijn en Vliet’ begonnen met de ontwikkeling van Limes-gerelateerde activiteiten op en aan het water, inclusief de onderlinge samenwerking tussen ondernemers langs het water en het ontwerp van Limes-gerelateerde steigers en bebording. Andere onderdelen die in 2020 – 2021 zijn opgepakt:

  • het realiseren van een beleefbare landwaterverbinding tussen de nieuw aan te leggen steiger in Zwammerdam en Nigrum Pullum.
  • het voorbereiden van nieuw aan te leggen of te versterken landwaterverbindingen en steigerlocaties op andere plekken langs de Oude Rijn en Vliet in de projectperiode 2021-2022
  • het opstellen van een plan van aanpak voor bebording
  • het realiseren van borden in Bodegraven-Reeuwijk en bij de steiger in Zwammerdam
  • het voorbereiden van te realiseren borden op andere locaties langs de Oude Rijn en Vliet in de projectperiode 2021-2022
  • het voorbereiden van het projectvoorstel voor de periode 2021-2022.

Het verder ontwikkelen van lokale en regionale arrangementen met waterrecreatie en andere ondernemers actief in de gastvrijheidseconomie heeft vanwege corona in overleg met ondernemers niet plaatsgevonden. Dit wordt verder opgepakt in 2021.