Ervaar de Romeinse Limes

De Oude Rijn als blauwe ruggengraat van de erfgoedlijn Limes

Waterrecreatie Nederland werkt samen met de provincie Zuid-Holland, regio Holland Rijnland, diverse gemeenten langs de Oude Rijn en Vliet en Hazenberg Archeologie aan het versterken van de beleving van de Romeinse Rijn én Vliet. De Oude Rijn vormt de blauwe ruggengraat van de erfgoedlijn Limes. Het kanaal van Corbulo is kenmerkend Limes erfgoed bij de Vliet. 

Oude Rijn en Vliet

De Oude Rijn is onderdeel van het BRTN, het landelijke basisrecreatietoervaartnetwerk. Daarnaast is de Oude Rijn onderdeel van het sloepennetwerk. De Oude Rijn vormde vroeger tevens de grens van het Romeinse rijk. Om de grensstreek te verdedigen werden langs de Rijn forten gebouwd om militaire legioenen te huisvesten. De Rijn was niet alleen militair als grens van strategisch belang, ook was de Rijn een belangrijke verbinding tussen het Duitse Rijnland en Brittannië. De Vliet is eveneens onderdeel van het BRTN en het sloepennetwerk. In de nabije omgeving ligt het Kanaal van Corbulo, dat deel uitmaakt van het Limes erfgoed.

Limes

Sinds een aantal jaar wordt het Romeinse verleden van Zuid-Holland onder de aandacht gebracht via de erfgoedlijn Romeinse Limes Zuid-Holland. Er is inmiddels al veel bereikt om de archeologische locaties zichtbaar te maken en onder de aandacht te brengen, voornamelijk bij fietsers en wandelaars. In juli 2022 is de Romeinse Limes op de Unesco Werelderfgoedlijst geplaatst. De grens die van Katwijk aan Zee tot aan Nijmegen naar Xanten loopt wordt aangeduid met Limes (grens in het Latijn).

land-water-schakels-limes-Ervaar-de-Romeinse-Rijn-en-Vliet---Land-waterschakels-en-het-vaarwegennetwerk

Ervaar de Romeinse Rijn

In het project ‘Ervaar de Romeinse Rijn’ worden de werelden van de waterrecreatie, de gastvrijheidseconomie en de cultuurhistorie beter met elkaar verbonden. Daarnaast wordt ook de link gelegd met de zorg, bijvoorbeeld bij de realisatie van het Havenpad dat de nieuwe steiger in Zwammerdam verbindt met NIGRVM PVLLVM op het terrein van Ipse de Bruggen. Door deze werelden samen te brengen wordt er ingespeeld op meer beleving en een betere benutting, en daarnaast gebouwd aan een langdurige samenwerking tussen de betrokkenen. Door middel van deze verbinding worden het unieke verhaal en de kenmerken van dit deel van de Limes route beleefbaar voor inwoners, bedrijven, recreanten en toeristen. Denk hierbij aan het belang van de Oude Rijn als grens van het Romeinse Rijk en cruciale militaire verbinding, waterwerken en natuurlijk de Zwammerdamschepen en scheepsbouw als lokale nijverheid. Hiermee wordt het Zuid-Hollandse deel van de Limesroute ook op kenmerkende wijze gepositioneerd in de Limesroute als geheel. Het doel is dat ook vanaf het water, aansluitend op reeds bestaand aanbod op de wal, het Romeinse verleden van de Limes zichtbaar wordt.

Samenwerkende partners en financiering

Het project wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland, regio Holland Rijnland, en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Leiden. Deze samenwerking wordt gedurende de looptijd van het project uitgebreid met de andere Limes gemeenten.

logos-partners-limes

Uitvoering in drie fasen

In 2020 is met het project ‘Beleef de Romeinse Rijn en Vliet’ begonnen met de ontwikkeling van Limes-gerelateerde activiteiten op en aan het water, inclusief de onderlinge samenwerking tussen ondernemers langs het water en het ontwerp van Limes-gerelateerde steigers en bebording.  

In de periode 2020-2023 (drie jaar) wordt gewerkt aan drie deelprojecten waarmee de huidige losse, veelal versnipperde elementen worden samengebracht tot een Romeinse waterbeleving die in verschillende etappes, afzonderlijk of meerdaags, kan worden beleefd. Als individuele of georganiseerde vaarroute, en in combinatie met fietsen, wandelen of andere activiteiten.   

De uitkomsten van de deelprojecten die de Romeinse Rijn en Vliet tot dé waterbeleving van 2023 maken zijn:  

  1. Een samenhangende land-waterinfrastructuur als drager voor de beleving van de Romeinse Rijn en Vliet. Waaronder een netwerk van aanlegplekken die de Romeinse historie en vondsten toegankelijk maken vanaf het water en vice versa voor recreatievaart en rondvaartboten, een netwerk van overstappunten en verhuurpunten en een link met het sloepennetwerk en het fiets- en wandelnetwerk, in het bijzonder de Limes fiets- en wandelroute.  
  2. Beeldkwaliteit die op een herkenbare wijze route en historische informatie weergeeft via steigerborden, bewegwijzering en oevermarkeringen.  
  3. Een samenhangend aanbod van (vaar)arrangementen, structureel en gedragen door ondernemers, die in verschillende etappes, afzonderlijk of meerdaags, kan worden beleefd. Hierbij worden lokale en regionale ondernemers betrokken en bestaande arrangementen versterkt. 

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl