EUWATHER (Water Heritage)

European Waterways Heritage

In het project European Waterways Heritage staat het duurzaam, economisch en ecologisch benutten van het cultuurhistorische erfgoed van/op/aan de kleinere waterwegen in vier Europese regio’s centraal. Om de rijkdom van dit waardevolle cultuurhistorische erfgoed in relatie tot de waterwegen te vatten en te ontsluiten voor bewoners, bezoekers, beleidsmakers en belanghebbenden, wordt er in EU verband per regio gewerkt aan:

  1. Het opbouwen van een ruimtelijke database. In deze database wordt informatie verzameld en ontsloten met tastbaar en niet-tastbaar van cultuurhistorisch, water gerelateerd erfgoed.
  2. Het ontwikkelen van applicaties voor de benutting van een database bestemd voor: a. Een app voor toeristen en recreanten ter bevordering van het toerisme en de lokale economie. De app maak gebruik van storytelling en augmented reality. b. Interactieve kaarten ten behoeve van beleidsmakers en ondernemers die op basis daarvan strategische investeringsbeslissingen kunnen nemen.

De Europese regio’s die participeren in het project zijn:

  1. Italië: Stroomgebieden Brenta/Bacchiglione/Sile richting de lagune van Venetië.
  2. Spanje: Stroomgebied van de Ter (Girona).
  3. Engeland: Rochdale en Ashton kanalen in Noord Engeland.
  4. Nederland: Laag Holland / Hollandse Plassen.

De Nederlandse projectgroep bestaat uit de Universiteit Leiden (trekker), de Vrije Universiteit van Amsterdam en Waterrecreatie Nederland (maatschappelijk partner).

euwather
Klik op de bovenstaande afbeelding voor de presentatie

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl