Hollandse Plassen

Samenwerken aan de bereikbaarheid en bekendheid van de Hollandse Plassen

Samenwerken in de Hollandse Plassen

Het Hollandse Plassengebied beslaat grofweg de driehoek Amsterdam – Leiden – Utrecht en ligt in de provincies Noord-Holland, Zuid- Holland en Utrecht. De gemeenten (HUP) en ondernemers (OPHP) hebben de handen ineengeslagen en gaan samenwerken om de bereikbaarheid en bekendheid van de Hollandse Plassen te vergroten. De ontwikkelde marketing Roadmap, de Kansenkaart Hollandse Plassen en de recente Uitvoeringsagenda Hollandse Plassen schetsen een beeld hoe dit tot stand komt. Momenteel worden diverse nieuwe partners benaderd om deel te nemen aan de samenwerking.

project-hollandse-plassen-cover-uitvoerinsgagenda

Uitvoeringsagenda Hollandse Plassen

De Uitvoeringsagenda vormt enerzijds een structuur voor het verbinden en ordenen van waterrecreatieve projecten van zowel gemeenten als ondernemers die bijdragen aan de missie en de twee doelen. Anderzijds heeft de Uitvoeringsagenda een dynamisch karakter, waarbij bestaande en nieuwe projecten die passen bij de missie en doelen kunnen worden toegevoegd. Daarmee biedt de Uitvoeringsagenda ruimte voor aanpassingen en aanvullingen.

Onderscheiden projecten zijn uitvoeringsprojecten gericht op ruimtelijk-fysieke verbeteringen, projecten gericht op het versterken van de regionale samenhang en icoonprojecten Hollandse Plassen. Het totaal van de projecten in de Uitvoeringsagenda Hollandse Plassen is de basis voor het organiseren van (co-)financiering. In de agenda zijn drie speerpunten geformuleerd:

1) Het vaarnetwerk Hollands Plassen van topkwaliteit

De goede bereikbaarheid van het plassengebied moet worden geborgd en waar mogelijk verbeterd. Dit geldt zowel voor de onderlinge verbindingen tussen de plassen als voor de verbindingen met aangrenzende vaargebieden. De recreant moet vlot en veilig door de Hollandse Plassen kunnen varen. Langs de vaarwegen moeten voldoende en kwalitatief hoogwaardige (aanleg-)voorzieningen aanwezig zijn. De variatie in aanbod van vaargebieden en waterbelevingen vormt de basis voor een vaarnetwerk van topkwaliteit!

Door een slimme zonering tussen de plassen, maar ook op de plassen zelf, is het Hollandse Plassengebied geschikt voor veel verschillende botentypen en overige waterrecreatiemogelijkheden. Er wordt niet alleen ingezet op het in standhouden van de bestaande watersportculturen van de individuele plassen, maar ook op het faciliteren van nieuwe vormen van waterrecreatie en het versterken van het toeristisch personenvervoer over water.

2) De Hollandse Plassen ontdekt door bewoners en bezoeker

De bekendheid van het merk Hollandse Plassen moet gedurende de komende jaren vergroot worden in binnen- en buitenland. Een betere bekendheid moet leiden tot meer activiteiten, meer overnachtingen, meer bestedingen en een langer verblijf in het plassengebied. Tevens leidt dit tot de versterking van de sociale, maatschappelijke, cultuurhistorische en economische betekenis van de Hollandse Plassen. (tekst gaat verder onder de afbeelding)

hollandse-plassen-sfeerbeeld1-web

Bewoners uit de omliggende woongebieden moeten verleid worden de Hollandse Plassen meer te gaan gebruiken. Het vaarnetwerk biedt voldoende mogelijkheden tot recreëren, bewegen en verblijven op/aan/in het water. Zowel in de stedelijke gebieden als in het landschap. Meer nationaal/internationaal gebruik De Hollandse Plassen moeten een ‘must do’ worden voor buitenlandse toeristen tijdens hun bezoek. Het doel is om verschillende typen toeristen naar het gebied te halen: fasttourists, die komen voor kortstondige beleving en slowtourists, die komen voor langdurige authentiekere beleving.

De decentrale merk- en marketingstrategie, zoals ontwikkeld door het OPHP, vormt de basis voor de promotie van de Hollandse Plassen. Het laden van het merk Hollandse Plassen gebeurt voornamelijk door productontwikkeling en productpromotie van de ondernemers in het gebied. Daarbij worden de bestaande (lokale/regionale) marketingorganisaties slim benut als facilitator. Tevens wordt met gerichte acties de zichtbaarheid vergroot van het merk Hollandse Plassen richting ondernemers en gebruikers. Lokale en regionale partijen geven impulsen om de marketing en promotie op gang te brengen.

3) De Hollandse Plassen als sloepenparadijs

Het sloepennetwerk vormt de ultieme verbinding tussen de Hollandse steden, het Hollands landschap en de Hollandse plassen. Het sloepennetwerk moet zich door ontwikkelen tot ‘unique selling point‘ van het plassengebied. Dat betekent dat het netwerk waar mogelijk verder uitgebreid wordt. Het gebruik van het netwerk wordt interessanter en toegankelijker door de gastvrijheidseconomie beter te verbinden met het sloepennetwerk.

Het sloepennetwerk geschikt maken voor beginners tot gevorderden. Het netwerk optimaal inrichten voor dagtochten én meerdaagse tochten. Om het sloepennetwerk toegankelijker te maken moet samen met de jachthavens en verhuurbedrijven worden ingezet op meer mogelijkheden tot het huren of delen van een sloep.

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Tijdlijn

Februari 2018

Uitvoeringsagenda Hollandse Plassen gereed

Maart 2016

Intentieovereenkomst samenwerking HUP en OPHP

Februari 2015

Presentatie Kansenkaart Hollandse Plassen