Inventarisatie Sportvisserij MidWest Nederland

Relevante ruimtelijke informatie in kaart

Ruimtelijke informatie van de sportvisserij 

Waterrecreatie Nederland heeft in opdracht van Sportvisserij Midwest Nederland een inventarisatie uitgevoerd. Het doel van de inventarisatie is om relevante ruimtelijke informatie voor de sportvisserij in Noord-Holland, Flevoland en de Noordoostpolder in kaart te brengen. Sportvisserij Midwest Nederland wil graag goede, gevisualiseerde en uitwisselbare ruimtelijke geo-informatie van viswater en voorzieningen die van belang zijn voor het sportvissen in de regio Midwest Nederland.  

Sportvisserij in kaart gebracht 

Informatie over de hengelsportvoorzieningen zijn opgehaald bij de gebruikers door middel van een enquête en gesprekken en vervolgens gevisualiseerd. Het gaat om hengelsportvoorzieningen zoals een visparel, trailerhelling, aangepaste visstek, vissteiger of visstoep en de hengelsportverenigingen. Naast het inventariseren waar de voorzieningen zijn, is ook gekeken naar de staat van onderhoud van deze voorzieningen. Voor de trailerhellingen is er ook geïnventariseerd op welke wijze de helling gebruikt mag worden (gratis, met lidmaatschap, privé, et cetera). 

© foto boven: Sportvisserij Nederland

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl