Kansenkaart Hollandsche IJssel

Waterrecreatie op en Erfgoed langs de Hollandsche IJssel

De samenwerkende gemeenten in Regio Midden-Holland hebben het initiatief genomen om een kansenkaart voor de Hollandsche IJssel op te stellen voor het gebied van IJsselstein tot aan Capelle aan de IJssel. Hierin worden samen met publieke en private stakeholders in het gebied de kansen met betrekking tot waterrecreatie en cultuurhistorie inzichtelijk gemaakt. Het bovenliggende doel van de Kansenkaart is de versterking van de vrijetijdseconomie door de cultuurhistorische kwaliteiten van de Hollandsche IJssel betere beleefbaar en bereikbaar te maken vanaf en nabij het water.

kansenkaart-Hollandsche-IJssel

Kansenkaart Hollandsche IJssel

In een intensief proces is met diverse stakeholders gesproken. Onder andere gemeenten, waterschappen, ondernemers en stichtingen hebben hun dromen, ideeën en projecten in een viertal gebiedssessies kenbaar gemaakt. Het betroffen vooral ruimtelijke maatregelen ten behoeve van waterrecreatie, het ontsluiten van cultuurhistorische locaties, het verbeteren en bundelen van communicatie en marketing en organisatorische verbeteringen, zoals blijvende samenwerking en coördinatie. Na de sessies tekenden er zich een viertal duidelijke hoofdlijnen af, die in de Kansenkaart verwerkt zijn als vier hoofdambities voor de Hollandsche IJssel:

Cultuurhistorie is het DNA van de Hollandsche IJssel

Koppelen cultuurhistorie en water als basis voor economische en toeristische activiteit.  De cultuurhistorie op en rond de Hollandsche IJssel behouden, beleefbaar, toegankelijk maken.  De verhalen van de Hollandsche IJssel beter bekend maken.

Ambitie-Cultuurhistorie-hollandse-ijssel-web

Vlot, veilig en duurzaam varen over de Hollandsche IJssel

Vlot door goede afstemming bedieningstijden bruggen en sluizen, ook in de avonden en weekenden. Veilig door het borgen van de veiligheid tussen beroepsvaart/ recreatievaart en recreatievaart onderling (Varen doe je Samen!). Duurzaam door in te zetten op elektrisch varen en oplaadpunten en milieupunten langs het water. Divers door afwisseling in soorten activiteiten op het land en op het water

Ambitie-Varen-hollandse-ijssel-web

Mooie routes en knooppunten langs de Hollandsche IJssel

Meer cross-overs tussen cultuurhistorie, waterrecreatie en overige recreatie.  Hotspots ontwikkelen waar (route-)netwerken en cultuurhistorie samenkomen.  Wandel- en fietsnetwerken fijnmaziger maken, meer vaarrondjes mogelijk maken.

Ambitie-Routes-hollandse-ijssel-web

Welkom op onze Hollandsche IJssel!

Bekendheid en gastvrijheid vergroten voor bewoners en (internationale) bezoeker.  Samenwerking tussen verschillende actoren versterken

Ambitie-Promotie-hollandse-ijssel-web

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Tijdlijn

Mei 2018

Op 8 mei 2018 is de stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders opgericht, de organisatie die de vrijetijdseconomie van het stroomgebied van de IJssel wil versterken. Dit doet ze ondermeer door promotionele activiteiten te stimuleren en de recreatiemogelijkheden te verbeteren in het gebied van Vreeswijk (Nieuwgein) tot en met Krimpen/Capelle. De stichting zet vooral in op de mogelijkheden die de getijrivier biedt en de aantrekkingskracht van het erfgoed, het landschap en de kernen van de middeleeuwse stadjes. Het initiatief komt van, en wordt vooralsnog gesubsidieerd door de Regio Midden Holland, met geld van de Provincie Zuid-Holland. Bovenstaande Kansenkaart die in 2017 door Stichting Waterrecreatie Nederland in samenwerking met Erfgoedwerf is samengesteld was de aanzet tot de oprichting van de stichting.

Oktober 2017

Als vervolg van de brede bijeenkomst van 2016 is een bijeenkomst ‘Waterrecreatie op en Erfgoed langs de Hollandsche IJssel’ georganiseerd. Hierin werd teruggeblikt naar het proces wat achter de schermen heeft plaatsgevonden; namelijk komen tot een organisatievorm om de kansen uit de kansenkaart op te pakken. Na een aantal deelsessies waren de deelnemers het eens: bij voorkeur wordt er een stichting opgericht met een aantal enthousiaste bestuursleden die ondersteunt worden door de overheden. Er hebben zich zeven personen aangemeld die de komende periode aan de slag met het oprichten van de stichting en bepalen van de agenda.

November 2016

Tijdens een brede bijeenkomst is de Kansenkaart Hollandsche IJssel gepresenteerd aan de bestuurders van de deelnemende gemeenten. De bevindingen werden met enthousiasme ontvangen. Bij bestuurders en overige stakeholders bestond de wens om het ontstane draagvlak vast te houden en de kansen op te pakken en te verzilveren.

Augustus 2016

Tijdens een drietal gebiedssessies is gesproken en nagedacht over de ambities van de verschillende stakeholders rondom de Hollandsche IJssel. Tijdens deze sessies wordt zijn de stakeholders vol enthousiasme over de Hollandsche IJssel-gebied. Er worden veel pluspunten en aantrekkelijke mogelijkheden voor het gebied benoemd.

Mei 2016

In het voorjaar van 2016 heeft er een inspiratiebijeenkomst plaatsgevonden waar zo’n 50 mensen aan deelnamen, is een grote oogst aan goede ideeën naar voren gebracht. Het gebied van de getijdenrivier de Hollandsche IJssel – van IJsselstein tot Capelle aan den IJssel – biedt duidelijk prachtige kansen voor (water)recreanten en erfgoedliefhebbers. Daardoor ontstond de wens om deze ideeën te verbeelden in een Kansenkaart Hollandsche IJssel.