Numericanal

Transnationale strategie voor e-diensten langs kleinere vaarwegen

Waterrecreatie Nederland is sinds 2013 partner van het project Numericanal. Bevaarbare waterwegen zijn voor veel regio’s in Noordwest-Europa van vitaal belang en vormen een belangrijke bijdrage aan de economie en het milieu. Toenemende druk op het gebruik van waterbronnen maakt dat het ontwikkelen en implementeren van innovatieve modellen voor financiering en onderhoud noodzakelijk zijn. ICT is een waardevol instrument voor het versterken van het efficiënt gebruik en het management van waterwegen.

Doel Numericanal

Het doel van Numericanal is het managen van kleinere vaarwegen met een transportfunctie en/of het passend maken in het TEN-T-netwerk door innovatief ingezette ICT-instrumenten. Numericanal zal regionale en nationale krachten, kennis en ervaring van zeven actieve partners op het gebied van ICT en vaarwegbeheer bundelen om een transnationale strategie voor e-diensten langs kleinere vaarwegen te ontwikkelen.

Binnen het project zet Waterrecreatie Nederland zich in voor een ICT-voorziening voor vaarweggebruikers, gebaseerd op mobiele technologie en de architectuur van het project ‘Varen doe je Samen!‘, en deze internationaal aanbieden en verspreiden.

Partners Numericanal

Partners met wie wordt samengewerkt in Numericanal zijn: Gemeente Eindhoven, Gemeente Eijsden-Margraten, Voies navigables de France (Frankrijk), CETIC (België), Ville de Vise (België), Gemeente Riemst (België) en de Canal & River Trust (Verenigd Koninkrijk).

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl