Regionale Ambitiekaarten Noord-Holland

Visie op Waterrecreatievisie

Visie op Waterrecreatievisie
De provincie Noord-Holland heeft een integrale visie op Waterrecreatie en een bijbehorend Uitvoeringsprogramma opgesteld. Het provinciale programmateam waterrecreatie is inmiddels, samen met de lokale en regionale partners, aan de slag met de thematische en gebiedsgerichte opgaven.

Regionale Ambitiekaarten

Eén van de onderdelen van de Waterrecreatievisie zijn de Regionale Ambitiekaarten. Deze kaarten geven inzicht in de ambities die leven onder de verschillende partijen. Op basis van de ambitiekaarten zijn de Aquapunctuurpunten gedefinieerd. Dit betreffen de kansen die voor een groter gebied of meerdere doelgroepen winst opleveren.

Actualisatie Regionale Ambitiekaarten gereed

De regionale ambitiekaarten zijn in 2021 geactualiseerd. Daarbij is, net zoals bij de totstandkoming van de regionale ambitiekaarten, informatie vanuit diverse stakeholders verwerkt op de online kaarten en op de pdf-kaarten. De inzichten die de actualisatie hebben opgeleverd, zijn input geweest voor het programmateam Waterrecreatie van de provincie Noord-Holland.

 

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Tijdlijn

Maart 2018

Actualisatie regionale ambitiekaarten

Mei 2017

Definitieve Visie Waterrecreatie

Januari 2016

Opstellen regionale ambitiekaarten

Augustus 2015

Start Visie Waterrecreatie tijdens SAIL 2015