Regionale Ambitiekaarten Noord-Holland

Visie op Waterrecreatievisie

Visie op Waterrecreatievisie
De provincie Noord-Holland heeft een integrale visie op Waterrecreatie en een bijbehorend Uitvoeringsprogramma opgesteld. Het provinciale programmateam waterrecreatie is inmiddels, samen met de lokale en regionale partners, aan de slag met de thematische en gebiedsgerichte opgaven.

Regionale Ambitiekaarten

Eén van de onderdelen van de Waterrecreatievisie zijn de Regionale Ambitiekaarten. Deze kaarten geven inzicht in de ambities die leven onder de verschillende partijen. Op basis van de ambitiekaarten zijn de Aquapunctuurpunten gedefinieerd. Dit betreffen de kansen die voor een groter gebied of meerdere doelgroepen winst opleveren.

viewer regionale ambitiekaarten

 

(Klik op de foto voor de overzichtskaart)

Actualisatie Regionale Ambitiekaarten gereed

Momenteel worden de regionale ambitiekaarten geactualiseerd. Daarbij is, net zoals bij de totstandkoming, uw inbreng gewenst. Alle informatie wordt verwerkt op de online kaarten en op de pdf-kaarten. De inzichten die de actualisatie zullen verschaffen dient als input voor het programmateam Waterrecreatie.

 

Uw inbreng is gewenst

Voor de actualisatie hebben we, net zoals bij de totstandkoming, uw inbreng nodig. We zijn benieuwd of u ambities heeft opgepakt en in gang heeft gezet. Of wellicht al heeft uitgevoerd. Ook is het natuurlijk mogelijk dat er in de afgelopen periode nieuwe ambities zijn bijgekomen. U kunt uw inbreng leveren. Dat kan op twee manieren:

Online Invulformulier
Via dit online formulier kunt u informatie aanleveren over ambities of een nieuwe ambitie toe voegen.

 

 

Google Earth
Mocht u een reeks aanvullingen/wijzigingen tegelijkertijd willen aanleveren, dan kunt u doen via Google Earth. Hieronder kunt u een korte handleiding downloaden.

 

 

Vragen?
Heeft u vragen over de Regionale Ambitiekaarten. Stuur een e-mail naar: kennis@waterrecreatienederland.nl

 

Tijdlijn

Maart 2018

Actualisatie regionale ambitiekaarten

Mei 2017

Definitieve Visie Waterrecreatie

Januari 2016

Opstellen regionale ambitiekaarten

Augustus 2015

Start Visie Waterrecreatie tijdens SAIL 2015