'Varen doe je Samen!' 2015 - 2020

Veilig varen, meer vaarplezier

Om de veiligheid op de Nederlandse grote vaarwegen te vergroten is in 2007 het project ‘Varen doe je Samen!’ (kortweg VDJS) gelanceerd. Met de ondertekening van het convenant 2015 – 2020 hebben de partners RijkswaterstaatprovinciesUnie van WaterschappenHavenbedrijf AmsterdamHavenbedrijf RotterdamKoninklijke BLN-SchuttevaerKNRMReddingsbrigade NederlandANWBHISWA Vereniging, Platform Waterrecreatie, Sportvisserij NederlandWaterrecreatie Nederland en het Watersportverbond bevestigd het project voort te zetten met een nieuwe aangescherpte focus.

Convenant en partners

In ‘Varen doe je Samen!’ werken de verschillende convenantpartners samen om het veiligheidsbewustzijn bij recreatievaart en beroepsvaart te verbeteren. Dit gebeurt door beroepsschippers, recreatieschippers en andere waterrecreanten bewust te maken van elkaars gedrag en beperkingen op het water. Hier spelen ook (technische) preventie en reisvoorbereiding een belangrijke rol.

Voorlichting

Voorlichting van ‘Varen doe je Samen!’ bestaat onder andere uit de website varendoejesamen.nl; de zogenaamde ‘Knooppuntenboekjes’; diverse informatielijnen met de belangrijkste informatie en tips/adviezen voor de recreatievaart en beroepsvaart; informatiebrochures; het faciliteren van ‘Varen doe je Samen!’ praktijkdagen; aanwezigheid op diverse social-media-kanalen, zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube; de gratis ‘Varen doe je Samen’ App en de Vaarbewaarkaart die in het kader van het 10-jarig jubileum werd uitgegeven. Daarnaast heeft project ‘Varen doe je Samen!’ een belangrijke rol in het signaleren van situaties, relevant voor de veiligheid en het communiceren hierover (zowel naar de gebruiker als naar verantwoordelijke partners). Reisvoorbereiding en kennis van de regels óp het water spelen een belangrijke rol. Daarnaast wordt er gekeken wat er geleerd kan worden van (bijna) ongevallen.