Varen doe je Samen! 2020-2025

Voor een veilige vaart

‘Varen doe je Samen!’ heeft als doel de veiligheid op en rond het water te vergroten. Met beroepsvaart, zowel binnenvaart als zeevaart, passagiersschepen en allerlei soorten recreatievaartuigen wordt het steeds drukker op het water. Dit maakt continue aandacht voor veiligheidsrisico’s noodzakelijk. De samenwerkende partners van ‘Varen doe je Samen!’ bundelen hun kennis, netwerken en communicatiekracht om de verschillende vaarweggebruikers voor te lichten en te motiveren om de vaarwegen en de wateren veilig met elkaar te delen.

2020-2025

In februari 2020 hebben de samenwerkende organisaties in de veiligheidscampagne ‘Varen doe je Samen!’ hebben voor de periode 2020 – 2025 opnieuw hun medewerking toegezegd. Daarmee gaat de campagne, die inmiddels ruim 12,5 jaar loopt, een nieuwe fase in. Het nieuwe convenant van Varen doe je Samen! voor de periode 2020 – 2025 werd in februari 2020 tijdens Boot Holland ondertekend.

Samenwerking

De campagne ‘Varen doe je Samen!’ is een samenwerking tussen verschillende partners. Ook diverse nieuwe partijen verkennen de mogelijkheden om de komende jaren bij te dragen aan of ‘vriend van Varen doe je Samen!’ te worden. Het nieuwe convenant is ondertekend door: Rijkswaterstaat, provincies, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke BLN-Schuttevaer, KNRM, Reddingsbrigade Nederland, HISWA-RECRON, KNMC, Dienst der Hydrografie, Netwerk Waterrecreatie, Sportvisserij Nederland, Waterrecreatie Nederland en het Watersportverbond.

Wie zich bewust is van potentiële risico’s, en inzicht, kennis en ervaring heeft op het gebied van varen, zal veiliger varen dan iemand die dit niet of minder heeft. Veiligheid en veilig handelen vinden wij een normaal onderdeel van waterrecreatie, een routine: het hoort er gewoon bij, voor je eigen vaarplezier. De informatie op deze site helpt je hierbij. ‘Varen doe je Samen!’ staat voor samen veilig, duurzaam en plezierig varen. Lees meer in de campagneflyer Varen doe je Samen!

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl