Resultaten Watersportonderzoek 2021

Nederland is een waterrijk land en biedt daarmee veel mogelijkheden voor het beoefenen van watersport en waterrecreatie. Jaarlijks wordt door vele honderdduizenden Nederlanders in en op het water gerecreëerd. Daarbij gaat het om allerlei vormen van watersport, variërend van varen tot suppen en duiken. In de rapportages van het Watersportonderzoek 2021 leest u hier meer over.  

Watersportonderzoek 2021

Actuele en gedetailleerde informatie over de vraagzijde van de watersportsector is slechts beperkt aanwezig. Om hier verandering in te brengen zijn Waterrecreatie Nederland en NBTC gezamenlijk een onderzoek gestart onder beoefenaars van verschillende vormen van watersport in Nederland. Het onderzoek is getiteld Watersportonderzoek 2021 en geeft invulling aan de monitoringsopgave van de BRTN 2020 t/m 2025, voor wat betreft het onderdeel gebruikers. Het watersportonderzoek is gefinancierd door het programmabudget monitoring derden, BRTN 2020 t/m 2025. Aangevuld met bijdragen van een aantal andere partijen.

Rapportages

Dit onderzoek brengt het profiel, motivatie, gedrag, wensen en voorkeuren van beoefenaars van watersport in Nederland in kaart. In totaal zijn ruim 5.000 watersporters ondervraagd, representatief voor watersportend Nederland. In het onderzoek worden de volgende watersportvormen onderscheiden: varen of zeilen (met kajuitboten, sloepen, open boten, e.d.), kanoën, roeien, surfen (kite-, golf- of windsurfen), waterskiën/wakeboarden, duiken, suppen en sportvissen.

Bekijk hiernaast ⇒ alle rapportages van het Watersportonderzoek 2021. De ‘Overkoepelende rapportage‘ geeft inzicht in de onderzoeksopzet, de verschillende watersportvormen, het profiel van de watersporters en hun gedrag en een vergelijking met de resultaten van het watersportonderzoek dat in 2013 werd gehouden. Per afzonderlijke watersportvorm zijn er meer uitgebreide en gedetailleerde deelrapportages te vinden.